ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Αλλάζουν τα δεδομένα στο Χρηματιστήριο

  • Δεκέμβριος 29, 2016

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ Σωκράτης Λαζαρίδης

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ Σωκράτης Λαζαρίδης

Σειρά από καινούργιες προκλήσεις είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά το 2017, σύμφωνα με τα όσα είπε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ κ. Σωκράτης Λαζαρίδης. Διαμορφώνοντας μια αποτελεσματικότερη και χαμηλότερου κόστους αγορά, ο κ. Λαζαρίδης μίλησε για τη βελτίωση του περιβάλλοντος με τη διαμόρφωση τριών κατηγοριών συναλλακτικής δραστηριότητας με μετοχές που θα αντιπροσωπεύουν την υψηλή, τη μέση και τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα. Μέσω αυτών των κατηγοριών θα προσδιορίζονται τα spreads των μετοχών της κύριας αγοράς, αλλά και η μέθοδος υπολογισμού της τιμής κλεισίματος. Συγχρόνως θα δίδονται κίνητρα στους ειδικούς διαπραγματευτές που αναπτύσσουν δραστηριότητα στη χαμηλή κατηγορία έναντι εκείνων της υψηλής.

Επίσης αναμένεται η τροποποίηση του αλγόριθμου του υπολογισμού της τιμής κλεισίματος στην κύρια αγορά με προσαρμογή στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης. Ο νέος αλγόριθμος θα οδηγεί σε αντιπροσωπευτικότερες τιμές κλεισίματος προσαρμοσμένες στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης και οι οποίες δεν θα επηρεάζονται από τις αδυναμίες του παρελθόντος σε ό,τι αφορά τα συστήματα διαπραγμάτευσης των μετοχών.

Ιάκωβος Γεωργάνας

Ιάκωβος Γεωργάνας

Λειτουργικές θα καταστούν οι καλυμμένες πωλήσεις με αξιοποίηση των ειδικών χαρακτηριστικών και των τεχνικών πλεονεκτημάτων. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να βελτιωθεί η διαχείριση του ρίσκου.

Το Χρηματιστήριο επίσης αναλαμβάνει μέσα στο 2017 πρωτοβουλίες για τη δημιουργία τοπικής αγοράς ενέργειας σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Στόχος είναι η αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο των ETF’s ώστε οι εγχώριοι επενδυτές να μπορούν να αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση σε προϊόντα που ακολουθούν τους ξένους δείκτες.

Αλλάζουν τα δεδομένα στο Χρηματιστήριο

Μέσω της προσαρμογής στην καινούργια οδηγία CSD regulation αναμένεται να υπάρξει εναρμονισμένη διαδικασία αδειοδότησης, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα αποθετήρια να παρέχουν διασυνοριακά υπηρεσίες εντός Ε.Ε. μέσω passporting. Ενισχύεται η ασφάλεια σε διακανονισμό και τήρηση τίτλων σε άυλη μορφή με κοινή διαδικασία κεφαλαιακής επάρκειας και προληπτικής εποπτείας.

Αυξάνεται η δυνατότητα επιλογής εκδοτών να τηρούν αξίες σε αποθετήρια στην Ε.Ε. Τέλος μέσα από την οδηγία αυτή εναρμονίζεται η διαδικασία διακανονισμού ιδίως σε θέματα διακανονισμού.

Οπως διευκρίνισε ο κ. Λαζαρίδης το κλάσμα της κεφαλαιοποίησης προς το ΑΕΠ που στις ευρωπαϊκές αγορές διαμορφώνεται σε 71,8% και στην Ελλάδα στο 19,8% καταγράφει ένα βαθύ αλλά τελικώς ελπιδοφόρο χάσμα, αφού η μεγάλη διαφορά είναι αυτή που διαμορφώνει ευκαιρίες εισόδου για το 2017.

Είναι απολύτως προφανές πως το 2017 θα αποτελέσει μια σύνθετη χρονιά για το ελληνικό χρηματιστήριο όπου επιχειρείται να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις ώστε η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά να επιτελέσει τον ρόλο της, δηλαδή να αντληθούν κεφάλαια από τις εισηγμένες και μη επιχειρήσεις με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί η κεφαλαιαγορά να προσφέρει τέτοιου είδους κεφάλαια. Σε συνάντηση όπως είπε ο κ. Λαζαρίδης που υπήρξε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Χρηματιστηρίου και τραπεζών υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον για το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών, κάτι που προδίδει το ενδιαφέρον που υπάρχει από πλευράς εταιρειών για τη χρηματοδότησή τους μέσω εκδόσεων κυρίως ομολογιακών.

Με αξιώσεις το Χρηματιστήριο κινήθηκε μέσα στην κρίση σε ό,τι αφορά την άντληση κεφαλαίων (κυρίως λόγω των ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών) αφού κατέλαβε για το διάστημα αυτό την 4η θέση μετά το Euronext, το ισπανικό και το ελβετικό χρηματιστήριο με αντληθέντα κεφάλαια 52,861 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή αυξήθηκαν οι χρηματικές διανομές των εισηγμένων εταιρειών μέσα στο 2016, με τα μερίσματα να διαμορφώνονται στα 680 εκατ. ευρώ έναντι 590 εκατ. ευρώ το 2015, τα προμερίσματα στα 78 εκατ. ευρώ, οι διανομές αποθεματικών στα 219 εκατ. ευρώ και οι επιστροφές κεφαλαίου στα 33 εκατ. ευρώ.

Υπέρ του θετικού σεναρίου η διοίκηση της ΕΧΑΕ
Ι. Γεωργάνας: Σημαντική η μείωση των επιτοκίων

Υπέρ το θετικού σεναρίου σε ό,τι αφορά την οικονομία και τη χρηματιστηριακή αγορά τάχθηκε ο πρόεδρος της ΕΧΑΕ κ. Ιάκωβος Γεωργάνας, ο οποίος σημείωσε πως αν στο θετικό σενάριο επεισέλθει ο παράγοντας της πολιτικής αβεβαιότητας, τότε οι πιθανότητες για ένα θετικό και ένα μη θετικό σενάριο μοιράζονται στο 50%. Ο κ. Γεωργάνας βρίσκει εξαιρετικά σημαντική την παράμετρο μείωσης των επιτοκίων καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στη μείωση των κόκκινων δανείων των τραπεζών, στη χρηματοδότηση της οικονομίας και στη δυνατότητα οι τράπεζες να μειώσουν τις προβλέψεις τους να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους και τελικώς να αποδειχθεί πως τα κεφάλαιά τους είναι υπερεπαρκή, κατέληξε ο κ. Γεωργάνας. Κάτι τέτοιο θα μεταβάλει και το επενδυτικό πνεύμα στη χρηματιστηριακή αγορά. Ο πρόεδρος της ΕΧΑΕ σημείωσε πως όλες οι εξελίξεις που αφορούν την οικονομία θα πρέπει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να καταλήξουν σε έναν έντιμο συμβιβασμό που θα επιτρέψει στη χώρα και την οικονομία να κάνουν ένα βήμα παραπέρα.

Πηγή .imerisia

 

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ