Πόσο ελκυστικές είναι οι μετοχές του ΧΑ

  • Μάρτιος 17, 2018

Ποια σήματα εκπέμπουν για τις αποτιμήσεις των μετοχών του ΧΑ, οι χρηματιστηριακοί δείκτες των 19 μη τραπεζικών εισηγμένων εταιρειών που δημοσίευσαν τις λογιστικές τους καταστάσεις για το 2017. Αναλυτικός πίνακας.

H μερισματική απόδοση φαίνεται να είναι ο πλέον ελκυστικός δείκτης για τις μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι περιπτώσεις όπου οι δείκτες P/E και τιμής προς λογιστική αξία κυμαίνονται σε επίπεδα που θεωρούνται λογικά ή και χαμηλά.

Αυτό είναι ένα πρώτο συμπέρασμα από την δημοσίευση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων του 2017 από 19 μη τραπεζικές εισηγμένες (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα) και των τιμών του ΧΑ στις 16 Μαρτίου του 2018.

Με βάση λοιπόν το ύψος των χρηματικών διανομών που έχουν ανακοινωθεί (και σε ορισμένες περιπτώσεις, μερικώς ή ολικώς, μοιραστεί) οι σχετικές αποδόσεις είναι πολλαπλάσιες των επιτοκίων των τραπεζικών προθεσμιακών καταθέσεων, οι οποίες δύσκολα υπερβαίνουν το 0,5% (με πτωτικές μάλιστα προοπτικές).

Έτσι έχουμε αποδόσεις που ξεκινούν από 1% και φτάνουν το 6%, με τους επενδυτές να πρέπει να εξετάσουν το κατά πόσο αυτές μπορούν να είναι διατηρήσιμες (ή και αυξανόμενες) σε βάθος χρόνου, ή όχι.

Για παράδειγμα, τα τόσο υψηλά κέρδη και μερίσματα των δύο διυλιστηρίων(Ελληνικά Πετρέλαια και Motor Oil) ενδεχομένως να μην επαναληφθούν την επόμενη χρονιά, λόγω της κυκλικότητας που παρουσιάζουν διεθνώς τα περιθώρια διύλισης. Κυκλικός κλάδος είναι και αυτός των αεροπορικών μεταφορών(Αεροπορία Αιγαίου), ωστόσο το 2018 αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα ακόμη καλύτερο έτος για τον εισερχόμενο τουρισμό της χώρας.

Στον πίνακα υπάρχουν και εταιρείες που δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τη μερισματική τους πολιτική. Για παράδειγμα, η Autohellas πιθανολογείται πως φέτος θα διανείμει μεγαλύτερο μέρισμα από το περυσινό (0,85 ευρώ ανά μετοχή) και η Space Hellas τουλάχιστον διπλάσιο ποσό από αυτό του 2017 (είχε διαμορφωθεί στο 0,03 ευρώ ανά μετοχή). Αν αυτά ισχύσουν, τότε η μερισματική απόδοση της Autohellas θα υπερβεί το 3,5% και της Space Hellas το 1,1%.

H μελλοντική πορεία των κερδών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα που θα πρέπει να συνεξετάζεται όταν αξιολογούμε ένα δείκτη P/E. Για παράδειγμα, το απίστευτα ελκυστικό P/E της ΑΝΕΚ ΑΝΕΚ +1,03% είναι αποτέλεσμα έκτακτου και μη επαναλαμβανόμενου παράγοντα (διαγραφή χρεωστικών τόκων), ενώ αντίθετα εταιρείες όπως πχ η Autohellas, η ElvalHalcor και η Entersoft φαίνεται να έχουν ξεκινήσει το 2018 με ανοδικές προοπτικές.

Οι εισηγμένες του κλάδου των ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας), κρίνονται όχι μόνο με βάση τη διαχρονική τους ικανότητα να διανέμουν μετρητά στους μετόχους τους, αλλά επίσης με βάση:

α) Την μεσομακροπρόθεσμη (ανοδική ή πτωτική) τάση των τιμών στα εγχώρια εμπορικά ακίνητα.

β) Τη σύγκριση της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους (P/BV).

Με βάση τα αποτελέσματα του 2017, έχουμε την Grivalia να διαπραγματεύεται στο ύψος της λογιστικής της αξίας, ενώ τις Trastor και BriQ Properties χαμηλότερα από αυτή. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι λογιστικές καταστάσεις των Εθνική-Πανγαία και Intercontinental, οι οποίες θα προχωρήσουν σε χρηματικές διανομές προς τους μετόχους τους.

Πηγή euro2day.

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ