Γενική Εμπορίου: Αυξημένη κερδοφορία στο εννεάμηνο

  • Νοέμβριος 18, 2015
Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου βελτιώθηκαν στα 535.000 ευρώ. Παράλληλα ο καθαρός δανεισμός, ο οποίος ακολουθεί κατά τα τελευταία χρόνια συνεχή καθοδική πορεία, υποχώρησε στα 2,5 εκατ. ευρώ.
Παρά την αρνητική επίδραση που προκάλεσε στη οικονομία και το χώρο των επενδύσεων-κατασκευών η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, η Γενική Εμπορίου κατάφερε να εμφανίσει βελτιωμένη κερδοφορία στις λογιστικές καταστάσεις εννεαμήνου που δημοσίευσε χθες.

Ειδικότερα στο εννεάμηνο:

Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε από τα 17,9 στα 17 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην επίδοση του τρίτου τριμήνου της οικονομικής χρήσης (4,93 έναντι 5,69 εκατ. ευρώ).

• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν από το 1,014 στο 1,22 εκατ. ευρώ.

• Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 859 χιλ. (έναντι 636 χιλ. ευρώ).

Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου βελτιώθηκαν από τα 404 στα 535 χιλ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης στις 30 Σεπτεμβρίου ανέβηκαν στα 22,75 εκατ. ευρώ.

• Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του εννεαμήνου ήταν ιδιαίτερα θετικές (+1,95 εκατ.), γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη χρηματοδότηση του μερίσματος που διανεμήθηκε (517 χιλ.) αλλά επιπλέον και τη μείωση (κατά το υπόλοιπο ποσό) του καθαρού δανεισμού της εισηγμένης.

Ο καθαρός δανεισμός, ο οποίος ακολουθεί κατά τα τελευταία χρόνια συνεχή καθοδική πορεία, υποχώρησε στα 2,5 εκατ. ευρώ και ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας διαμορφώθηκε κοντά στις 4,8 φορές.

Πηγή:euro2day

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ