Οι 3 προϋποθέσεις για επιτυχή βιομηχανική πολιτική

  • Μάρτιος 28, 2016
«Ο δεκάλογος που καταγράφηκε στο άρθρο μου της προηγούμενης εβδομάδας ουσιαστικά για μας στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) αποτελεί τον πυρήνα μιας ρεαλιστικής βιομηχανικής πολιτικής, που πιστεύουμε ότι θα δώσει πραγματική ώθηση στην επιχειρηματικότητα στη χώρα μας.
Χρειαζόμαστε στο πλαίσιο της υλοποίησης επενδύσεων μια εθνική βιομηχανική πολιτική.
Μια εθνική βιομηχανική πολιτική είναι απαραίτητη διότι μέσω αυτής:
θα ενθαρρυνθούν οι αναγκαίες προσαρμογές που πρέπει να υιοθετηθούν από τις επιχειρήσεις, και οι οποίες θα τις καταστήσουν περισσότερο εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές, και, θα βελτιωθεί το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις και ειδικά η βιομηχανία.
Οι κύριες αρχές που κατά το ΣΒΒΕ θα πρέπει να διέπουν τη βιομηχανική πολιτική της χώρας μας και οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση, είναι:
-η συνεπής, ακέραια και αδιάβλητη εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας και ελέγχου των αγορών, ούτως ώστε να είναι δυνατή η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλες τις επιχειρήσεις στο πεδίο του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά,
-οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες να επιτρέπουν την ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτών των συνθηκών η βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας.
Για να υπάρξει όμως βελτίωση της παραγωγικότητας, οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
-να έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν ή/και να αποκτούν τεχνολογία,
-να είναι σε θέση να αναπτύσσουν καινοτομικές δραστηριότητες, και,
-να διαθέτουν άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, και,
-η λειτουργία των επιχειρήσεων μέσα σε ένα σταθερό,απλό και φιλικό κανονιστικό περιβάλλον, το οποίο θα διευκολύνει την ανάπτυξή τους και δεν θ΄ αποτελεί πρόσκομμα στην καθημερινή τους δραστηριότητα.
Ενδεικτικά προσκόμματα στην καθημερινή δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων είναι: η γραφειοκρατία, η πολυνομία, το φορολογικό καθεστώς, οι σχέσεις κράτους – επιχείρησης, οι εργασιακές σχέσεις, οι χρήσεις γης, οι υποδομές κλπ.
Όλ’ αυτά τα εμπόδια που σας προανέφερα, σε συνδυασμό με την απουσία βιομηχανικής πολιτικής δυστυχώς για μένα είναι παράγοντες που με κάνουν να βρίσκομαι σε μειονεκτική θέση, και πολλές φορές αισθάνομαι αμήχανα, ειδικά όταν μιλάω για τις προοπτικές ανάπτυξης επενδυτικών σχεδίων στην πατρίδα μας.
Επιτέλους η κρίση, τα μνημόνια που έχουμε υπογράψει, αλλά, πάνω απ’ όλα, το ζήτημα της επιβίωσης και της συνέχειας της πατρίδας μας θα πρέπει να κινητοποιήσουν τον κρατικό μηχανισμό προς την κατεύθυνση λήψης των προφανών μεταρρυθμιστικών αποφάσεων για την απλοποίηση του συνόλου των διαδικασιών που αφορούν τις επενδύσεις στην πατρίδα μας.
Μεταρρυθμιστικές αποφάσεις για τη βελτίωση συνολικά του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο μονίμως δρα ανασταλτικά στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα και αποτελεί έναν από του κύριους λόγους αδυναμίας προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων.
Αν δεν υπάρξουν ριζικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις οι οποίες θα διαμορφώνουν ευνοϊκότερες συνθήκες για την καθημερινή δραστηριοποίηση της βιομηχανίας, και γενικά βεβαίως των επιχειρήσεων στη χώρα, τότε οποιαδήποτε προσπάθεια για την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας θ΄ αποτελεί ουτοπία.
Γιατί τελικά, ενώ όλοι μας θέλουμε, διαρκώς λέμε ότι δεν γίνεται.
Για την πατρίδα μας και τους ανθρώπους της, ας τελειώνουμε επιτέλους με τα βαρίδια του  παρελθόντος, για να προχωρήσουμε μπροστά».
Άρθρο του Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Αθανάσιου Σαββάκη
Πηγή:bankingnews

 

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ