Ιρλανδική «κακή τράπεζα» κατάσχει και πουλά έργα τέχνης και κοσμήματα από οφειλέτες!

  • Δεκέμβριος 28, 2015
Η Εθνική Υπηρεσία Περιουσιακών Στοιχείων απέκτησε δάνεια 850 οφειλετών. Όταν δεν μπορούν να αποπληρώσουν, κατάσχει και πουλά κινητά περιουσιακά στοιχεία. Αναμένει κέρδη άνω των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η ιρλανδική Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (National Asset Management Agency – NAMA) ενέκρινε την πώληση έργων τέχνης, κοσμημάτων, μετοχών και άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αξίζουν 486 εκατ. ευρώ, καθώς εστιάζει στα χρέη οφειλετών από ακίνητα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η υπηρεσία συστάθηκε το 2009 προκειμένου να κάνει εκκαθάριση στα επικίνδυνα δάνεια ακίνητης περιουσίας των τραπεζών. Ως εκ τούτου, έχει κατασχέσει και πουλήσει περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών, όταν εκείνοι δεν είχαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αποπληρωμές. Η κακή τράπεζα με έδρα το Δουβλίνο αναμένει πλέον κέρδη άνω των δύο δισ. ευρώ.

Η NAMA, η οποία πλήρωσε περίπου 31,6 δισ. ευρώ για δάνεια με ονομαστική αξία περίπου 74 δισ. δολαρίων, απέκτησε δάνεια 850 οφειλετών.

Πηγή:euro2day

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ