ΣΟΚ: Εικονικά τα τιμολόγια διαφήμισης προς τις διαφημιστικές από 1 Οκτωβρίου του 2016

  • Οκτώβριος 17, 2016
Στον αέρα η διαφημιστική αγορά καθώς εφαρμόζεται νόμος του 2014 που επιχείρησε χωρίς αποτέλεσμα να παρατείνει η κυβέρνηση την περασμένη Παρασκευή
Χάος αναμένεται να προκληθεί στη διαφημιστική αγορά εξ αιτίας του γεγονότος ότι από 1 Οκτωβρίου έχει τεθεί σε ισχύ ο νόμος 4279/2014 που προβλέπει ότι η τιμολόγηση της διαφήμισης γίνεται στο διαφημιζόμενο και όχι τη διαφημιστική εταιρία από το ΜΜΕ στο οποίο προβάλλεται η διαφήμιση.
Η κυβέρνηση φαίνεται ότι … ξεχάστηκε καθώς στην τροπολογία για τους τηλεοπτικούς σταθμούς που κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή και στη συνέχεια την απέσυρε περιλαμβανόταν διάταξη παράτασης της έναρξης εφαρμογής του νόμου έως την 1/1/2017.
Ακόμα όμως κι αν περνούσε η τροπολογία θα υπήρχε όπως υπάρχει κενό καθώς από την 1 Οκτωβρίου οι τιμολογήσεις για τις διαφημίσεις που φιλοξενούν τα ΜΜΕ θα έπρεπε να έχουν γίνει στο διαφημιζόμενο, δηλαδή οι διαφημίσεις που έχουν προβληθεί δεν μπορούν να τιμολογούνται από τα ΜΜΕ σε διαφημιστικές εταιρίες ή media shops.
Τι σημαίνουν όλα αυτά;
Όλα τα τιμολόγια που έχουν κοπεί ή θα κοπούν για διαφημίσεις που έχουν προβληθεί από 1η Οκτωβρίου και μετά μεταξύ διαφημιζόμενων και διαφημιστικών εταιριών και μεταξύ διαφημιστικών και μέσων ενημέρωσης είναι παράνομα ή αλλιώς κατά το γράμμα του νόμου εικονικά. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν εντολές διαφήμισης από τους διαφημιζόμενους αλλά από τις διαφημιστικές πράγμα που το άρθρο 5 του νόμου 4279/2014 απαγορεύει ρητά.
Μάλιστα στο νόμο που έχει τεθεί σε ισχύ προβλέπονται και σημαντικές κυρώσεις για την παραβίασή του ειδικά σε ότι αφορά στην επιβράβευση των διαφημιστικών εταιριών καθώς απαγορεύονται ρητά οι περίφημες επιστροφές και επιτρέπεται επιβράβευση στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους που φτάνει στο 4% και μάλιστα εφ όσον υπάρχει προηγούμενη σύμβαση κατατεθειμένη στην εφορία.
Αυτό ίσως είναι το λιγότερο καθώς ήδη ΜΜΕ έχουν καταθέσει τιμοκαταλόγους στις ΔΟΥ με ειδικές συμφωνίες μιας ημέρας οι οποίες είναι προφανές πως είναι άκυρες δεδομένου ότι δεν έχουν γίνει με τους διαφημιζόμενους αλλά τις διαφημιστικές.
Έτσι αν περιλαμβάνουν εκπτώσεις αυτές έστω κι αν βρεθεί λύση δεν μπορούν να εφαρμοστούν εκπτώσεις στο διαφημιζόμενο καθώς δεν υπάρχει κατατεθειμένη στην εφορία συμφωνία μεταξύ ΜΜΕ και διαφημιζόμενου.
Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που προκύπτει είναι η απόδοση του ειδικού φόρου τηλεόρασης.
Και αυτό διότι προβλέπεται ότι το ποσοστό 20% επί της διαφήμισης συλλέγεται από τα κανάλια και στη συνέχεια υποβάλλεται στις ΔΟΥ μαζί με τα αντίγραφα χρεωστικών και τυχόν πιστωτικών τιμολογίων.
Το ερώτημα είναι για τις διαφημίσεις που έχουν προβληθεί τι ακριβώς στοιχεία θα προσκομιστούν στις ΔΟΥ;
Αν προσκομιστούν τιμολόγια διαφημιστικών είναι προφανές ότι οι ΔΟΥ δεν πρέπει να τα δεχτούν καθώς είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν την νομοθεσία και να κινήσουν που προβλέπει ο νόμος για τα εικονικά τιμολόγια.
Ο φαύλος κύκλος δεν μπορεί να κλείσει ακόμα και με εκ των υστέρων νομοθετική παρέμβαση.
Και αυτό διότι δεν μπορεί εκ των υστέρων καμία διάταξη να νομιμοποιήσει τη μη εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας καθώς αυτό θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου και θα πλήξει συνολικά τη λειτουργία της φορολογικής νομοθεσίας.
Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε μπροστά από ένα απίστευτο αλαλούμ στο οποίο ευθύνη έχουν και διαφημιστές και διαφημιζόμενοι αλλά και τα ΜΜΕ που δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία και πρώτιστα η ίδια η κυβέρνηση που προφανώς είχε υποσχεθεί στις διαφημιστικές εταιρίες κάτω από το τραπέζι παράταση αλλά την ξέχασε .
Εκτός και αν δεν την ξέχασε και θέλησε να κάνει δώρο τις μέχρι σήμερα παχυλές επιβραβεύσεις-επιστροφές που έπαιρναν οι διαφημιστικές στους νέους καναλάρχες.
Πάντως η συνεχής αναβολή του νόμου από τον Ιούνιο του 2014 που γίνεται με προσχηματικές δικαιολογίες τύπου «δεν πρόλαβε να προετοιμαστεί η αγορά» δημιουργεί έδαφος προσφυγών στη δικαιοσύνη από Μέσα Ενημέρωσης τα οποία πλήττονται οικονομικά από τις επιστροφές που ισχύουν για τις διαφημιστικές και τις οποίες καταργεί ρητά ο νόμος.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ο κ. Παππάς μπορεί να βρεθεί στη δυσμενή θέση να απολογείται γιατί με τις πράξεις και παραλείψεις του ζημίωσε έναν κλάδο (ΜΜΕ) μεροληπτώντας υπέρ ενός άλλου (διαφημιστικές εταιρίες).

ΙΔΟΥ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1-10-2016
Το άρθρο 12 του ν. 2328/1995 (Α’ 159) τροποποιείται ως εξής:
α. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από 1.7.2015 (σ.σ η ημερομηνία με βάση τις παρατάσεις είναι πλέον η 1/10/2016) η τιμολόγηση για τις πράξεις της παραγράφου 1 οποίας η Διακήρυξη έχει δημοσιευθεί μέχρι τις 30.6.2015.
Αν για την εξόφληση του Μέσου μεσολαβεί με οποιονδήποτε τρόπο διαφημιστής, αυτός ενεργεί ως εκπρόσωπος του διαφημιζόμενου, προς τον οποίο εκδίδονται και όλα τα νόμιμα παραστατικά. Παρατάσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στο στοιχείο α’ παραπάνω απαγορεύονται, ενώ παρατάσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στο στοιχείο β’ επιτρέπονται υπό τους όρους της νομοθεσίας για τη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.»
β. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός και κάθε εφημερίδα ή περιοδικό, που εδρεύει, εκπέμπει ή εκδίδεται σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, υιοθετεί ελεύθερα την εμπορική του πολιτική για την παροχή των πράξεων της παραγράφου 1, τηρώντας τη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού. Κάθε τιμολόγιο που αντιστοιχεί στην καταχώριση ή τη μετάδοση συγκεκριμένου αριθμού πράξεων της παραγράφου 1, συγκεκριμένης έκτασης ή χρονικής διάρκειας, για ένα συγκεκριμένο διαφημιζόμενο, σε συγκεκριμένη κατηγορία σελίδων η ζώνης ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα) και σε αυτό αναγράφονται η τιμή, η αξία της παρασχεθείσας υπηρεσίας και οι τυχόν εκπτώσεις που έχουν παρασχεθεί από το Μέσο. Εφόσον έχει υπάρξει συμφωνία προαγοράς χώρου ή χρόνου μεταξύ διαφημιζομένου και Μέσου, τότε το τιμολόγιο εκδίδεται με βάση τα προβλεπόμενα στη συμφωνία προαγοράς. Σε περίπτωση που από υφιστάμενες διατάξεις προβλέπεται η δωρεάν παροχή χρόνου ή χώρου για προβολή προεκλογικής δραστηριότητας ή άλλο σκοπό δημόσιας ωφέλειας, αυτή υπολογίζεται με βάση το χρόνο ή χώρο που υποχρεούνται να παρέχουν τα Μέσα.»
γ. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. (α) Η αμοιβή των διαφημιστών και των επιχειρήσεων που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση των πράξεων της παραγράφου 1 βαρύνει αποκλειστικά τον διαφημιζόμενο και ουδέποτε το Μέσο.
(β) Οι διαφημιστές, οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση των πράξεων της παραγράφου και κάθε άλλο πρόσωπο που τυχόν βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με τους διαφημιστές ή ελέγχεται από αυτούς απαγορεύεται να λάβουν για την πραγματοποίηση των πράξεων της παραγράφου 1 οποιαδήποτε παροχή χρηματική ή σε είδος ή ακόμη και δωρεάν, επιστροφή, επιβράβευση (χρηματική ή μη) ή άλλη έμμεση ή άμεση αμοιβή από το Μέσο σχετικά με τις υπηρεσίες προβολής που παρείχε οποιοδήποτε Μέσο στον διαφημιζόμενο.
(γ) Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, και μόνον αφού οι πράξεις της παραγράφου 1 έχουν ήδη τιμολογηθεί από τα Μέσα προς τους διαφημιζόμενους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, οι διαφημιστές ή οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση των πράξεων της παραγράφου 1, θα μπορούν να παρέχουν στο Μέσο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με αυτό, υπηρεσίες συγκέντρωσης πελατών και υπηρεσίες εξυπηρέτησης («after sales services»), όπως υπηρεσίες συγκέντρωσης και διαβίβασης των τιμολογίων της παραγράφου 2 από τους διαφημιζόμενους, στην οποία περίπτωση η διαχειριστική αμοιβή τους δεν θα υπερβαίνει ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) κατ’ ανώτατο όριο επί της αξίας των εξοφλημένων τιμολογίων εκάστου διαφημιζόμενου ανά ημερολογιακό έτος.»
δ. Στο τέλος της παραγράφου 5 προστίθενται τα εξής:
«Η δωρεάν μετάδοση οπτικοακουστικών η ηχητικών μηνυμάτων κατά την περίοδο της ψηφιακής μετάβασης δυνάμει του άρθρου 14 του ν. 3592/2007 (Α’ 161), για την ενημέρωση και ορθή πληροφόρηση του κοινού, εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και αποτελεί υποχρέωση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών.
Η μετάδοση των ανωτέρω μηνυμάτων εγκρίνεται από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα προβολής, δεν θεωρείται διαφήμιση, απαλλάσσεται της καταβολής αγγελιοσήμου και απαλλάσσεται κάθε φόρου, τέλους ή άλλης επιβάρυνσης.»
ε. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο ειδικός φόρος, το αγγελιόσημο, ο ΦΠΑ και οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι για τις πράξεις της παραγράφου 1, καθώς και ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσημο για τις ανταλλακτικές συμβάσεις μεταξύ πάσης φύσεως Μέσων για την αμοιβαία προβολή τους, υπολογίζεται με βάση την τιμή που αναγράφεται στο τιμολόγιο, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση της τυχόν χορηγούμενης έκπτωσης.
Στην περίπτωση των ανταλλακτικών συμβάσεων μεταξύ Μέσων, ο ΦΠΑ και οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι υπολογίζονται με βάση την τιμή που αναγράφεται στο τιμολόγιο, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση της τυχόν χορηγούμενης έκπτωσης, η οποία έκπτωση, για τους σκοπούς υπολογισμού αυτών των φόρων, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της αρχικής αξίας.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για πράξεις της παραγράφου 1 που αφορούν την προβολή επιχειρήσεων στις οποίες είτε οποιοδήποτε από τα Μέσα έχει συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο είτε που τελούν υπό κοινό έλεγχο με τα Μέσα όπου πραγματοποιούνται οι πιο πάνω πράξεις είτε ανήκουν μαζί με τα Μέσα σε όμιλο επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και της κείμενης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ενοποίησης οικονομικών αποτελεσμάτων εταιρειών, ως εκάστοτε ισχύουν.»
στ. Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, όπως διαδοχικά έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 2644/1998 (Α’ 233), του άρθρου 22 του ν. 3592/2007 (Α’ 161) και του άρθρου 31 του ν. 3634/2008 (Α’ 9), αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εκτός των κυρώσεων και ποινών που τυχόν προβλέπονται από άλλες διατάξεις, επιφέρει επιπλέον και τις κατωτέρω κυρώσεις:
α. Σε περίπτωση παραβίασης από ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 4 του παρόντος νόμου διοικητικές κυρώσεις.
β. Σε περίπτωση παραβίασης από εφημερίδες, περιοδικά ή λοιπά έντυπα επιβάλλεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, χρηματικό πρόστιμο ύψους μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, το οποίο μπορεί να διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Ειδικότερα, για τις εφημερίδες σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατ’ επανάληψη υποτροπή, μπορεί με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού να επιβληθεί και η κύρωση της διαγραφής από την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) υπουργική απόφαση με διάρκεια από ένα μήνα μέχρι ένα έτος, αναλόγως της συχνότητας των υποτροπών.
γ. Σε περίπτωση παραβίασης από διαφημιζόμενους ή διαφημιστές ή άλλες επιχειρήσεις που τυχόν μεσολαβούν για την πραγματοποίηση πράξεων της παραγράφου 1, επιβάλλεται με πράξη της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, χρηματικό πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του ποσού της διαπιστωμένης παράβασης, εάν διαπιστωθεί ότι αυτοί έλαβαν ή ωφελήθηκαν με οποιαδήποτε παροχή χρηματική ή σε είδος, δωρεάν ή μη, επιστροφή, επιβράβευση (χρηματική ή μη) ή άλλη έμμεση ή άμεση αμοιβή σχετικά με τις υπηρεσίες προβολής που παρείχε οποιοδήποτε Μέσο στον διαφημιζόμενο.
Το ανωτέρω χρηματικό πρόστιμο επιβάλλεται σε καθέναν από τους υπεύθυνους διαφημιζόμενους ή διαφημιστές ή άλλες επιχειρήσεις ή παρένθετα πρόσωπα που τυχόν μεσολαβούν για την πραγματοποίηση της διαφήμισης, της χορηγίας ή της καταχώρησης ή καταστρατηγούν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

Πηγή.bankingnews

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ