Στον «αέρα» το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 12.700 ανέργους – Επιχορήγηση των επιχειρήσεων με 10.000 ευρώ

  • Νοέμβριος 15, 2015
To νέο πρόγραμμα με την ονομασία «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης» εντάσσεται στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020
Στον «αέρα» βρίσκεται από σήμερα Δευτέρα στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ το νέο πρόγραμμα για τη στήριξη συνολικά 12.700 εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών.
To νέο πρόγραμμα με την ονομασία «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης» εντάσσεται στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, προσφέρει ρευστότητα ύψους 10.000 ευρώ ανά επιχείρηση και 450 ευρώ το μήνα, ανά εργαζόμενο.
Αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που προχώρησαν σε προσλήψεις από τις αρχές του έτους έως και τον περασμένο Αύγουστο και για νέους ανθρώπους που άνοιξαν επιχείρηση τα δύο τελευταία χρόνια.
Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση:
– 9.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και
– 3.700 πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, οι οποίοι δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εφόσον έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε σχέση με όσες είχαν τον Δεκέμβριο του 2014 (τις οποίες και διατηρούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) και δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν κατά τον μήνα Δεκέμβριο.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργοδότες για την επιχορήγηση, κατ’ ανώτατο όριο, 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης ή 40 θέσεων μερικής απασχόλησης.
Τα ωφελούμενα άτομα είναι πρώην άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, κατά το εξάμηνο που προηγείται της πρόσληψής τους από τη δικαιούχο επιχείρηση και δεν είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας πρόσληψής τους.
Ως ποσό επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ορίζεται το ποσό των 18 ευρώ και με ανώτατο όριο τις 25 ημέρες ασφάλισης τον μήνα. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης ορίζεται στο ποσό των 9 ευρώ και με ανώτατο όριο τις 23 ημέρες ασφάλισης τον μήνα.
Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης είναι έντεκα μήνες και αφορά το χρονικό διάστημα από 1.01.2015 έως και 30.11.2015.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου.
Ειδικά για όσους ίδρυσαν επιχείρηση την τελευταία διετία ή προσέλαβαν προσωπικό μέσα στο 2015 στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νότιου Αιγαίου, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 1η μέχρι 8 Δεκεμβρίου.
Στο μεταξύ ενεργοποιημένα μόνο στο δικτυακό τόπο παραμένουν τα 4 προγράμματα του ΕΣΠΑ που ανακοίνωσε στα μέσα Οκτωβρίου η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου, ενώ άγνωστο παραμένει ακόμη πότε θα ξεκινήσει η υλοποίησή τους.
Και τα 4 προγράμματα αποτελούν προδημοσιεύσεις, γεγονός που σημαίνει ότι θα απαιτηθεί πολύς χρόνος ακόμη για την υλοποίηση τους καθώς απαιτείται η έκδοση σχετικών αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων.
Η ανάρτηση των προδημοσιεύσων των νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ είναι δείγμα της προσπάθειας του αρμόδιου υπουργείου να παρουσιάσει έργο… ακόμη και αν αυτό είναι στα χαρτιά.
Το πρώτο πρόγραμμα, ύψους 50 εκατ. ευρώ, αφορά την ενίσχυση με 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ (ποσοστό ενίσχυσης 50%) 600-700 υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών τουριστικών επιχειρήσεων.
Το δεύτερο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.
Το τρίτο πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι από 5.000 έως 25.000 ευρώ (100% ενίσχυση), ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ και ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 2.800 πτυχιούχους.
Το τέταρτο πρόγραμμα αφορά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους έως 60.000 ευρώ.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Πηγή:bankingnews

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ