Το KKR αναλαμβάνει τη διαχείριση δανείων 1,2 δισ.

  • Μάιος 17, 2016
Ανακοινώθηκε η συμφωνία KKR με Eurobank, Alpha Bank, επιβεβαιώνοντας το πρωινό δημοσίευμα του Euro2day.gr. Στόχος η ανάθεση προβληματικών δανείων μεγάλων επιχειρήσεων. Στη μικτή εταιρεία θα συμμετέχει και η EBRD.

Προβληματικά δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ θα μεταβιβάσουν σε ποσοστό 50% έκαστη, δηλαδή 600 εκατ. ευρώ η καθεμία, Eurobank και Alpha Bank ΑΛΦΑ +4,59%, στην πλατφόρμα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων που ετοιμάζει το αμερικανικό επενδυτικό fund KKR, στο οποίο δίνεται η πρώτη άδεια λειτουργίας για διαχείριση κόκκινων δανείων.

Το deal μεταξύ του KKR και των δύο ελληνικών τραπεζών «ψηνόταν» εδώ και καιρό, ενώ η η σύμπραξη των Eurobank και Αlpha Bank ανακοινώθηκε και επίσημα, επιβεβαιώνοντας το πρωινό δημοσίευμα του Euro2day.gr.

Στη μικτή εταιρεία διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, βιώσιμων ωστόσο επιχειρήσεων, αναμένεται να συμμετάσχει, με ποσοστό 5% και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), αντικείμενο της οποίας θα είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η χρηματοδοτηση των επιχειρησεων. Οι δύο τράπεζες (Eurobank και AlphaBank) θα συνεχίσουν να εγγράφουν στις καταστάσεις τους τα δάνεια, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται πώληση παρά μόνον διαχείρισή τους από την εταιρεία διαχείρισης. Η διαδικασία αυτή δε θα επηρεάζει αρνητικά τα κεφάλαια των τραπεζών (capital neutral). Η δομή της συναλλαγής είναι τέτοια που επιτρέπει σε μεταγενέστερο χρόνο και την συμμετοχή κι άλλων ελληνικών τραπεζών στο εγχείρημα.

Πηγές που εμπλέκονται στη συμφωνία αναφέρουν ότι η δυνατότητα που εδόθη στις εταιρείες διαχείρισης να χορηγούν και πίστωση λειτούργησε ως καταλύτης στην επίσπευση του deal μεταξύ των δύο τραπεζικών ομίλων και του KKR.

Συνολικά 1,2 δισ. ευρώ

Τα προβληματικά δάνεια, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ, η διαχείριση των οποίων θα ανατεθεί στην εταιρεία του KKR, ανήκουν σε μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο το φάσμα της οικονομίας. Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται από τον τομέα του τουρισμού (ξενοδοχειακές), τις κατασκευές μέχρι τη βαριά βιομηχανία. Εκτός από την αναδιάρθρωση του δανεισμού, οι εταιρείες αυτές ενδέχεται να έχουν ανάγκη από:

– νέα κεφάλαια,
– λειτουργική αναδιοργάνωση και
ενίσχυση του management,

στοιχεία που θα παρέχει η KKR και που θα επιτρέψουν την ανασυγκρότησή τους και τη δυναμική επιστροφή τους στην αγορά.

Πριν από την έναρξη διαχείρισης των προβληματικών δανείων απαιτείται συμφωνία μεταξύ των τραπεζών, της εταιρείας διαχείρισης και της KKR για το σχέδιο αναδιάρθρωσης ενός εκάστου δανείου ξεχωριστά, ώστε αυτό να ενταχθεί στο υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο. Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης, οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε νέα κεφάλαια τα οποία θα καλυφθούν από την KKR και την EBRD. Οι τράπεζες διατηρούν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και οι ίδιες στη νέα χρηματοδότηση.

Η Εταιρεία Διαχείρισης θα στελεχωθεί από εξειδικευμένα στελέχη στην Ελλάδα και θα αξιοποιήσει την υψηλή τεχνογνωσία και τη διεθνή εμπειρία της Pillarstone στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα έχει την ευθύνη εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης κάθε επιχείρησης, ενώ οι τράπεζες θα ενημερώνονται αναλυτικά για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου.

Τα οφέλη

Σύμφωνα με πηγές των δύο τραπεζών τα οφέλη από την συμφωνία είναι:

• Η αποτελεσματική διαχείριση των προβληματικών δανείων από εταιρείες με μακρόχρονη διεθνή εμπειρία.

• Χρηματοδότηση με νέα κεφάλαια, αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, λειτουργική αναδιάρθρωση και διοικητική ενίσχυση, κοινή στόχευση και συντονισμός όλων των πλευρών.

• Στρατηγικός σχεδιασμός, business plan από εξειδικευμένους συμβούλους και επανακαθορισμός στόχων προκειμένου να ανασυνταχθούν οι επιχειρήσεις αυτές και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά.

• Μακροπρόθεσμο όφελος για την ελληνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες με την εξυγίανση και τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων ώστε να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας.
Τέλος, η Εταιρεία Διαχείρισης θα στελεχωθεί από εξειδικευμένα στελέχη στην Ελλάδα και θα αξιοποιήσει την υψηλή τεχνογνωσία και τη διεθνή εμπειρία της Pillarstone στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα έχει την ευθύνη εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης κάθε επιχείρησης, ενώ οι τράπεζες θα ενημερώνονται αναλυτικά για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου.

«Το κάνουμε ήδη»…

Κι ενώ οι ανακοινώσεις για την πρώτη ανάθεση κόκκινων δανείων με στόχο τη διαχείρισή τους από ξένη εταιρεία έγιναν, η μελέτη της McKinsey προτείνει τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού από τις τέσσερις τράπεζες, με στόχο την αντιμετώπιση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων. Στον μηχανισμό θα συμμετέχουν οι γενικοί διευθυντές των μονάδων διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων κάθε τράπεζας.

Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ωστόσο στο Euro2day.gr ότι «η συνεργασία αυτή πραγματοποιείται ήδη από τις αρχές του 2016 και βρισκόμαστε μία φορά το 15νθήμερο». Επισημαίνουν ότι στις από κοινού συναντήσεις βασικό αντικείμενο είναι η εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (κοινοπρακτικών) και προσθέτουν: «Η μελέτη της MacKenzie δεν προτείνει κάτι καινούργιο»…

Σημειώνεται ότι ο όμιλος της Alpha εν τω μεταξύ, έχει συστήσει και κοινοπραξία με την Aktua, η οποία επικεντρώνεται στη διαχείριση μη εξυπηρετουμένων δανείων ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να επιταχύνει την επίτευξη φιλικών διακανονισμών και συναινετικής επιλύσεως των διαφορών.

Η ανακοίνωση από Alpha-Eurobank-KKR

Οι Alpha Bank ΑΛΦΑ +4,59%, Eurobank και KKR Credit κατέληξαν σήμερα σε δεσμευτική συμφωνία διά της οποίας οι τράπεζες συμφωνούν να αναθέσουν σε μία πλατφόρμα υπό τη διαχείριση της Pillarstone τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων και συμμετοχών τους σε επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις.

Υπό την επιφύλαξη της τελικής εγκρίσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) εξετάζει την από κοινού επένδυση σε συνεργασία με την KKR και τις τράπεζες.

Η πλατφόρμα θα παρέχει σε μεγάλους Έλληνες εταιρικούς οφειλέτες νέα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για τη λειτουργία τους, προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Οι ελληνικές τράπεζες θα συμμετέχουν στο θετικό αποτέλεσμα καθώς η απόδοση των επιχειρήσεων θα ανακάμπτει.

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πλατφόρμα, τόσο από άποψη εμβέλειας όσο και μεγέθους, η οποία διαθέτει επίσης την ευελιξία να επιτρέπει τη συμμετοχή και άλλων δανειστών διά της συνεισφοράς δανειακών χαρτοφυλακίων, ή της προσθήκης υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων προς μία συγκεκριμένη επιχείρηση σε εκείνες των υπόλοιπων τραπεζών.

Ο Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank ΑΛΦΑ +4,59% Θεόδωρος Αθανασόπουλος δήλωσε: «Η πλατφόρμα σκοπεύει να δώσει την ευκαιρία σε βιώσιμες ελληνικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ρευστότητα και τεχνογνωσία για τη λειτουργική τους αναδιάρθρωση, στοιχεία τα οποία θα τις βοηθήσουν να επενδύσουν, να αναπτυχθούν, να ανακάμψουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου είναι ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της στρατηγικής της Τραπέζης για την ενεργό διαχείριση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων».

Ο Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Ομίλου της Eurobank, δήλωσε: «Σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της Eurobank για τη στήριξη των ελληνικών εταιρειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, η πλατφόρμα με τις KKR, Pillarstone, EBRD και Alpha Bank ΑΛΦΑ +4,59% θα προσφέρει σε αυτές τις επιχειρήσεις στρατηγική και τεχνική υποστήριξη καθώς και νέα χρηματοδότηση. Είναι κρίσιμο να ενεργήσουμε άμεσα σε αυτόν τον τομέα, για τη δημιουργία των συνθηκών για την ανάκαμψη των εταιρειών και τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας, η οποία καθίσταται δυνατή από τα νέα κεφάλαια και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Η σημερινή ανακοίνωση είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Καλωσορίζουμε τη συμμετοχή και των υπόλοιπων ελληνικών τραπεζών στην πλατφόρμα».

Ο Johannes P. Huth, Επικεφαλής της KKR Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής, δήλωσε: «Έχουμε αναπτύξει αυτή την πρωτοποριακή προσέγγιση σε συνεργασία με τις Eurobank, Alpha Bank ΑΛΦΑ +4,59% και EBRD, και προσδοκούμε να μας δοθεί η ευκαιρία να παράσχουμε μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε ελληνικές εταιρίες».

Ο Noel Edison, Διευθυντής των Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της EBRD, δήλωσε: «Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών στο τέλος του 2015 ήταν ένα ουσιώδες βήμα προς τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Τα επόμενα σημαντικά ορόσημα συμπεριλαμβάνουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων που υποαποδίδουν. Η πλατφόρμα θα παρέχει σε εταιρίες με οικονομικές δυσκολίες νέα χρηματοδότηση και λειτουργική τεχνογνωσία στον τομέα του turn-around, τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις για να επιλυθεί το αδιέξοδο μεταξύ των πιστωτών και να στηριχθεί η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας».

Ο John Davison, CEO της Pillarstone, δήλωσε: «Η πλατφόρμα την οποία διαχειρίζεται η Pillarstone προσφέρει στις ελληνικές εταιρείες νέες πηγές χρηματοδοτήσεως και λειτουργικής υποστηρίξεως, για να μπορέσουν να αποδώσουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Αποτελεί μοναδική προσέγγιση βασισμένη στο μοντέλο συνεργασιών, το οποίο ωφελεί μεγάλο φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών».

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την επιφύλαξη της εκπληρώσεως ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων.

Η HSBC Bank plc ενήργησε ως συντονιστής και σύμβουλος structuring της συναλλαγής για την Alpha
Bank και από κοινού με τη Mediobanca για την Eurobank.

Πηγή:euro2day

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ