D.A.S. Hellas_ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  • Οκτώβριος 30, 2015

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα:  Νέα διαδικτυακά «εργαλεία» στην υπηρεσία της Νομικής Προστασίας

 

Η χρήση και αξιοποίηση της τεχνολογίας από τους ασφαλιστές Νομικής Προστασίας, οι «εναλλακτικές» και «ηλεκτρονικές» μέθοδοι επίλυσης διαφορών,  καθώς και οι παγκόσμιες ψηφιακές εφαρμογές και «τάσεις» που σχετίζονται με τον κλάδο συζητήθηκαν στο Συνέδριο του RIAD στο οποίο ως μέλος του Δ.Σ. συμμετείχε η κυρία Νάντια Σταυρογιάννη Διευθύνουσα Σύμβουλος της D.A.S. Hellas.

Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες (8-10 Οκτωβρίου) μεταξύ των ομιλητών η κυρία Δέσποινα Σπανού, που ως επικεφαλής του τομέα καταναλωτών στη Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε στους περισσότερους από 180 συμμετέχοντες – σύνεδρους εκπρόσωπους του κλάδου, τη σημασία που έχει για τους καταναλωτές, τους εμπόρους και τους ασφαλιστές Νομικής Προστασίας η χρήση δύο νέων «εργαλείων» που είναι η «Εναλλακτική και η Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ADR&ODR).

Τονίστηκε ότι εάν σχεδιαστούν σωστά, το ADRκαι το ODR μπορούν να προσφέρουν ένα απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό μέσο διακανονισμού των καταναλωτικών διαφορών, στοιχείο σημαντικό για τους ασφαλιστές Νομικής Προστασίας.

Η κυρία Σταυρογιάννη κατά στην διάρκεια των εργασιών του RIAD συμμετείχε στην συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου καθώς και στα ειδικά workshops. Αναφερόμενη στο ADR&ODR τόνισε πώς αποτελούν σημαντικές εξελίξεις που ενδιαφέρουν τους ασφαλιστές Νομικής Προστασίας, δίνουν νέες δυνατότητες για πιο γρήγορη και φιλική επίλυση διαφορών οπότε και σηματοδοτούν εξελίξεις στον κλάδο.

ADR-ODR:

Υπό το πρίσμα της Νομικής Προστασίας, συζητήθηκαν οι δυνατότητες του ADR (Alternative disputer solution) και του ODR (Online disputer solution) για πιο εύκολη και δίκαια πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Στο πλαίσιο αυτό η παρέμβαση της κυρίας Σπανού ήταν ιδιαιτέρως ουσιαστική. Τόνισε ότι το ADR και το ODR αφορούν και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και πώς εάν σχεδιαστούν σωστά, μπορούν να προσφέρουν ένα απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό μέσο διακανονισμού των καταναλωτικών διαφορών.

Εξήγησε ότι το ADRεπιτρέπει στους καταναλωτές να τακτοποιούν τις διαφορές τους με τους εμπόρους και να εφαρμόζουν εύκολα τα καταναλωτικά τους δικαιώματα – ειδικά όταν η διεκδίκησή τους είναι μικρότερη από 500 ευρώ (Μελέτες έχουν δείξει ότι για διεκδικήσεις

 

μικρότερες των 500 ευρώ οι καταναλωτές συνήθως δεν προσφεύγουν στο δικαστήριο διότι θεωρούν τη δικαστική οδό πολύ δαπανηρή, μεγάλη σε διάρκεια και δύσκολη). Επίσης ανέφερε η κυρία Σπανού ότι και για τους εμπόρους του ADR  έχει σημαντικές δυνατότητες και τεκμηρίωσε αναφέροντας: η τυπικά συμφιλιωτική φύση των ADR διαδικασιών (σε αντίθεση με τις δικαστικές ενέργειες που έπονται της αρχής του ανταγωνισμού) επιτρέπουν στους εμπόρους να διατηρούν τις καλές σχέσεις με τους πελάτες ακόμα και μετά από κάποια διαφορά που μπορεί να έχει προκύψει με τον καταναλωτή. Επιπλέον, οι διαδικασίες του ADRμπορούν να δώσουν στους εμπόρους ένα feedbackγια την απόδοσή τους από πρώτο χέρι, το οποίο έπειτα μπορούν να χρησιμοποιήσουν, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Τέλος, οι διαδικασίες ADRεπιτρέπουν στους εμπόρους να εξοικονομούν χρόνο και χρήμα. Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα μαζί αποδεικνύουν ότι το ADRεπιτρέπει στους εμπόρους να αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ODR –ADR

Σε μια συνοπτική ενημέρωση για τα ODR και ADR η κυρία Σπανού ανέφερε επιπρόσθετα τα εξής:

«1. Η νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με το ADRκαι το ODR (νομοθετήθηκε από την Οδηγία του ADRκαι τον Κανονισμό του ODR), η οποία, όπως γνωρίζετε, θα τεθεί σε πλήρη ισχύ στο διάστημα από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2016, δεν επιφέρει τίποτα λιγότερο από μία θεμελιώδη αλλαγή τοπίου στο ADRκαι το ODR σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέχει ένα πλαίσιο το οποίο επιτρέπει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ADRκαι του ODR. Και αυτό το πλαίσιο έχει ως εξής: Η Οδηγία του ADR διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στου φορείς ADR για τον διακανονισμό των συμβατικών τους διαφορών σχεδόν σε κάθε κλάδο λιανικής. Οι φορείς ADRχρειάζεται όλοι να συμμορφωθούν με δεσμευτικές ποιοτικές απαιτήσεις και η συμμόρφωση θα ελέγχεται από εθνικές αρχές σε κάθε Κράτος-Μέλος. Η Οδηγία ADRεπίσης προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις θα ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τον φορέα ADRπου καλύπτει τις διαφορές τους με τους καταναλωτές. Ο Κανονισμός ODR συγκεκριμένα αφορά διαφορές που προκύπτουν από onlineσυναλλαγές. Προβλέπει τη δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας ODR, στις αρχές του 2016, η οποία θα επιτρέπει στους Ευρωπαίους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να υποβάλουν τις διαφορές τους σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και οι φορείς ADR θα μπορούν να χειρίζονται τις διαφορές τους onlineστην πλατφόρμα. Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους onlineθα πρέπει να βάλουν στην ιστοσελίδα τους ένα link που θα οδηγεί στην πλατφόρμα ODR. Η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα ODR θα παρέχει έναν μοναδικό κόμβο σύνδεσης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων με ποιοτικούς φορείς ADR, των οποίων η συμμόρφωση με τις δεσμευτικές ποιοτικές απαιτήσεις της Οδηγίες ADRελέγχεται από εθνικές ικανές αρχές. Επομένως, θα είναι ένα βασικό στοιχείο-θεμέλιος λίθος- για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά».

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ