Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προσέφυγαν οι: 1) Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Συμβουλίου της Επικρατείας, 2)  Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 3) Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και 4)  Ένωση Διοικητικών Δικαστών, οι οποίες ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η υπουργική απόφαση της 24ης Νοεμβρίου 2015 με την οποία καθορίζεται το περιεχόμενο των δηλώσεων πόθεν έσχες, στο σκέλος που αφορά τη δήλωση των φυλασσομένων τιμαλφών, μετρητών, κ.λπ. σε θυρίδες ή εκτός τραπεζών.

Αντισυνταγματικά θεωρούν να:

-δηλώνονται τα μετρητά (πάνω από 15.000 ευρώ) εκτός τραπεζών, τιμαλφή, πολύτιμα είδη και μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι συνολικής αξίας πάνω από 30.000 ευρώ,

-δηλώνονται τα στοιχεία  των οικείων συγγενών  (ενήλικων και θετών τέκνων,  αδελφών, παππούδων και γιαγιάδων,  εγγονών, κ.ά., τη στιγμή που ο νόμος έχει καταργήσει την υποχρέωση αυτή.

Στη συζήτηση που έγινε στην ολομέλεια του ΣτΕ η εισηγήτρια  Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου ζήτησε να εξεταστεί επίσης αν η υπουργική απόφαση είναι σύμφωνη με «τη συνταγματική αρχή της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστικών  λειτουργών και την αρχή της οργανωτικής διάκρισης των λειτουργιών», κατά το σκέλος εκείνο που «ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων των δικαστικών και  εισαγγελικών λειτουργικών» ανατίθεται με διάταξη νόμου «σε επιτροπή η οποία δεν ανατάσσεται στην δικαστική λειτουργία και στην οποία συμμετέχει μειοψηφικός αριθμός δικαστικών λειτουργών».

Πηγή:capital