Τι ισχύει για την αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων Ευρωπαικών Κολεγίων

  • Φεβρουάριος 3, 2016

Οι προοπτικές και οι δυνατότητες Σπουδών στην Ελλάδα

Με την ψήφιση του Νόμου 4093/2012 εισάγεται για πρώτη φορά ο όρος «επαγγελματική ισοδυναμία» των ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών πτυχίων μέσω φοίτησης σε κολέγιο με εκείνα που απονέμουν τα ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

H επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων των αποφοίτων των κολεγίων που συνεργάζονται με πανεπιστήμια χωρών της ΕΕ σημαίνει ότι οι κάτοχοί τους θα μπορούν να εγγράφονται σε επιμελητήρια και επαγγελματικούς συλλόγους, αλλά και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμό Ελληνικών Κολλεγίων:” Πρώτα από όλα η ισχύουσα νομοθεσία καλύπτει μόνο τα πτυχία Πανεπιστημίων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν δοθεί σε αποφοίτους Κολλεγίων και όχι τα πτυχία των Κολλεγίων αφού τα Κολλέγια δεν δίδουν πτυχία.

Επίσης η αναγνώριση αυτή δεν αφορά Πανεπιστημιακά Πτυχία από άλλες χώρες, τα οποία τυχόν δίδονται σε αποφοίτους Κολλεγίων.

Για την αναγνώριση των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 που τροποποιήθηκε με τους Νόμους 4093/2012 και 4111/2013.
Αρμόδιο για τις αναγνωρίσεις ισοδυναμίας των ανωτέρω πτυχίων με τα αντίστοιχα που απονέμονται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)
Εφ’ όσον κάποιος απόφοιτός μας τύχει αναγνώρισης τέτοιας ισοδυναμίας μπορεί με βάση το ίδιο Π.Δ. να έχει τα ίδια δικαιώματα στην εργασία με αυτόν που έχει αποφοιτήσει από ένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ.

Εξ άλλου σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4148/2013 όσοι έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΣΑΕΠ μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για μία θέση στον δημόσιο τομέα.

Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τα επαγγέλματα του Μηχανικού και του Δικηγόρου, οι οποίες περιλήφθηκαν στον Νόμο 4254/2014, είναι απόρροια της γενικής αναγνώρισης των πτυχίων των αποφοίτων των Κολλεγίων σύμφωνα με όσα έχουν ήδη αναφερθεί.

Με αυτόν τον τρόπο η χώρα μας προσαρμόστηκε επί τέλους μετά από 25 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θα σταματήσει η τεράστια αδικία την οποία υφίσταντο οι κάτοχοι Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Πτυχίων, που είχαν φοιτήσει σε Κολλέγια και οι οποίοι υπολογίζονται σε 30.000”.

Ο Σύνδεσμός σημειώνει οτι “κατά τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει αρκετές αναγνωρίσεις Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Πτυχίων, που είχαν δοθεί σε αποφοίτους μας τόσο Master όσο και Bachelor. Είναι αλήθεια όμως ότι υπάρχει μία πολύ μεγάλη ουρά αιτήσεων, την οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει το ΣΑΕΠ, όπως έχει δηλώσει προσφάτως και ο Υπ. Παιδείας”.

Πηγή:protothema

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ