ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  • Δεκέμβριος 21, 2015

Συνεδρίασε σήμερα, ύστερα από 5 χρόνια, το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης να προτάξει την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και την καλύτερη ρύθμιση της αγοράς. Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών, ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση:

  • καθιέρωση Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών
  • δημιουργία ανεξάρτητης Αρχής για την αξιολόγηση της περιουσίας των οφειλετών
  • ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου πληροφόρησης δανειοληπτών
  • θεσμοθέτηση ενός από τα αυστηρότερα ρυθμιστικά πλαίσια για την αγορά δανείων στην Ευρώπη

Αμέσως μετά, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης, που προεδρεύει του Συμβουλίου, περιέγραψε τα βασικά θέματα που θα με τα οποία θα ασχοληθεί το Συμβούλιο το επόμενο διάστημα. Επισυνάπτεται η ομιλία του.

από το γραφείο Τύπου

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ