Επιχειρήσεις: Η κρίση έφερε «βουτιά» 86% στα εταιρικά κέρδη

  • Οκτώβριος 23, 2015
Μια στις 7 επιχειρήσεις έχει δανεισμό υψηλότερο από τον κύκλο εργασιών της, ενώ περισσότερες από 1 στις 4 επιχειρήσεις δεν καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους με τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού τους, σύμφωνα με έρευνα της Grant Thornton.
Νέα υποχώρηση του τζίρου στις ελληνικής επιχειρήσεις κατά 3,1% την τρέχουσα χρήση προβλέπει κλαδική ανάλυση, της Grant Thornton που παρουσιάζεται επισήμως αύριο Τρίτη στο ετήσιο συνέδριό της Grant Thornton, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο του Global Annual Conference της Grant Thornton International Ltd, που για πρώτη φορά θα γίνει, εφέτος στην Ελλάδα.

Βασικός συντελεστής της μείωσης αυτής αποτελεί ο τομέας δραστηριότητας της Επεξεργασίας και Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Ωστόσο αν εξαιρεθεί ο συγκεκριμένος κλάδος, όπως αναφέρεται στην ανάλυση που έγινε σε δείγμα 4.997 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 88 κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας, υπάρχουν τομείς που αναμένεται να παρουσιάσουν άνοδο,δημιουργώντας τάσεις ανάπτυξης για το τρέχον έτος με αποτέλεσμα να καταγραφεί έστω και οριακή αύξηση της τάξεως του 1%.

Ειδικότερα, τη φετινή χρονιά σημαντική μείωση (-17%) εκτιμάται ότι θα εμφανίσει ο τομέας της Επεξεργασίας και Εμπορίας Πετρελαιοειδών, ενώ αντίθετα αύξηση αναμένεται να παρουσιάσουν οι τομείς των Καταναλωτικών Προϊόντων (+1,3%) και του Τουρισμού, Ψυχαγωγίας και Ενημέρωσης (+5,82%).

Ωστόσο και εφέτος οι μισοί περίπου κλάδοι συνεχίζουν να καταγράφουν απώλειες ή να κινούνται οριακά. Εν τούτοις το ερώτημα που παραμένει και δεν μπορεί να απαντηθεί αυτή τη στιγμή, είναι πόσο θα επηρεαστεί η ανοδική τάση από τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων και από τα εισπρακτικά μέτρα τα οποία θα ληφθούν στο πλαίσιο του 3ου προγράμματος, της επιτυχούς αξιολόγησης και της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Απώλειες κερδών 5,3 δισ. ευρώ το διάστημα 2009-2014

Σύμφωνα με την κλαδική ανάλυση με θέμα «Επανεκκίνηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο νέο οικονομικό περιβάλλον» της Grant Thornton, την περίοδο 2009-2014 η συνολική κερδοφορία 4.997 επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 86% ή 5,3 δισ. ευρώ.

Επίσης από την ανάλυση που έχει γίνει προκύπτει πως μια στις 7 επιχειρήσεις έχει δανεισμό υψηλότερο από τον κύκλο εργασιών της, ενώ περισσότερες από 1 στις 4 επιχειρήσεις δεν καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους με τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού τους.

Επίσης από την ανάλυση γίνεται εμφανές πως η συρρίκνωση της δραστηριότητας και αποδοτικότητας των επιχειρήσεων έχει πολλαπλασιαστικά αρνητικά αποτελέσματα στη φοροδοτική τους ικανότητα. Συγκεκριμένα ενώ η λειτουργική κερδοφορία των επιχειρήσεων έχει μειωθεί στο διάστημα 2009-2014 κατά 32%, ο φόρος εισοδήματος μειώθηκε κατά 60%. Αναλυτικότερα με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι:

• Η συνολική λειτουργική κερδοφορία του δείγματος εμφανίζεται μειωμένη κατά 32% (€4,8δισ.) από το 2009 στο 2014.

• Η συρρίκνωση της λειτουργικής κερδοφορίας των εταιρειών συμπίεσε σχεδόν κατά 30% το σχετικό περιθώριο.

• Η έλλειψη ρευστότητας παραμένει το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η αγορά και καλούνται να λύσουν οι επιχειρήσεις. Η περαιτέρω συμπίεση του εργασιακού κόστους ή αύξηση στους φόρους και η έλλειψη επενδύσεων που θα δημιουργούσαν συνθήκες ρευστότητας και νέων θέσεων εργασίας θα επιτείνουν το πρόβλημα με απρόβλεπτες συνέπειες στην απόδοση των επιχειρήσεων.

• Οι μισές επιχειρήσεις έχουν δει την κερδοφορία τους να μειώνεται την εξεταζόμενη περίοδο.

• Οι επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους είναι πιο προσαρμοστικές στις νέες συνθήκες.

• Η συνολική κερδοφορία προ φόρων των επιχειρήσεων του δείγματος εμφανίζεται μειωμένη κατά 86% (5,3 δισ. ευρώ).

• Κύρια συνέπεια της μείωσης της κερδοφορίας, αποτέλεσε η μείωση κατά 60% του φόρου εισοδήματος που επιβάρυνε τις επιχειρήσεις στην εξεταζόμενη περίοδο, κάνοντας εμφανές ότι η συρρίκνωση της δραστηριότητας και αποδοτικότητας των επιχειρήσεων έχει πολλαπλασιαστικά αρνητικά αποτελέσματα στην φοροδοτική τους ικανότητα.

• Μια στις εφτά επιχειρήσεις κατά μέσο όρο έχει δανεισμό υψηλότερο από τον κύκλο εργασιών της. Η σχετική εικόνα είναι εντονότερη όσο μειώνεται το μέγεθος των επιχειρήσεων. Το 2014, καθαρός δανεισμός 18,2 δισ. ευρώ, αποδίδεται σε επιχειρήσεις των οποίων ο δανεισμός υπερέβαινε τις πωλήσεις τους.

• Η αποπληρωμή του δανεισμού για αρκετούς κλάδους είναι σχεδόν αδύνατη υπό τις παρούσες συνθήκες με τον δανεισμό τους να έχει διαμορφωθεί σε επίπεδα δραστηριότητας που δεν προβλέπεται να ανακτηθεί στο άμεσο μέλλον.

• Οι μισές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μείωση της καθαρής περιουσίας τους.

• Ο καθαρός δανεισμός των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 7,5 δισ. ευρώ. Η μείωση στο συνολικό καθαρό δανεισμό των επιχειρήσεων, έχει τις βάσεις της κυρίως στην αδυναμία πρόσβασης σε νέα δανειακά κεφάλαια και την αυξανόμενη πίεση από πλευράς χρηματοπιστωτικού τομέα για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων που έχουν ως συνέπεια τη συρρίκνωση πραγματοποίησης νέων επενδύσεων.

• Περισσότερες από 1 στις 4 επιχειρήσεις δεν καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους με τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού τους. Στις επιχειρήσεις αυτές, το συνολικό έλλειμμα κεφαλαίου κίνησης ανέρχεται στα 11,3 δισ. ευρώ, το οποίο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί.

 

Πηγή  :  euro2day

 

 

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ