ΓΛΚ: Εξοικονομεί 2,9 δισ. ευρώ το Δημόσιο από το νέο Ασφαλιστικό – Πλαφόν 2.000 ευρώ στις συντάξεις

  • Απρίλιος 23, 2016
Στα 2.000 ευρώ το πλαφόν για την ατομική σύνταξη  – Δεν περιλαμβάνονται οι διατάξεις για σύσταση εταιρειών διαχείρισης της περιουσίας των Ταμείων
«Ψαλίδι» ύψους περίπου 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ στις συνταξιοδοτικές δαπάνες προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατέθεσε στη βουλή ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος.
Το νομοσχέδιο περιέχει δύο βασικές διαφορές σε σχέση με το κείμενο που είχε δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, πριν από λίγες μέρες.
Η πρώτη διαφορά είναι ότι το πλαφόν για την ατομική σύνταξη ορίζεται στα 2.000 ευρώ και όχι στα 2.300 που ανέφερε το προσχέδιο που δημοσιοποιήθηκε αν και το πλαφόν για τις δύο συντάξεις παραμένει στα 3.000 ευρώ.
Η δεύτερη διαφορά είναι ότι όπως προκύπτει δεν εντάχθηκαν στην τελική μορφή τελικά οι διατάξεις που αφορούσαν τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας Ασφαλιστικών Οργανισμών και τη σύσταση Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διευρυμένου Σκοπού Ασφαλιστικών Οργανισμών.
Επίσης, όπως ήταν αναμενόμενο, θεσπίζεται η εθνική σύνταξη στα 384 ευρώ για όσους έχουν συμπληρώσει 20 χρόνια καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και εννοείται ότι καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό σε όσους έχουν συμπληρώσει 20 χρόνια ασφάλισης.
Το ποσό αυτό μειώνεται κατά 1/40 για κάθε έτος που υπολείπεται του προβλεπόμενου χρόνου καταβολής της, που είναι τα 20 έτη.
Επίσης, καθιερώνεται αναλογικό μέρος της σύνταξης, το οποίο χορηγείται, εφόσον ο ασφαλισμένος κύριας ασφάλισης θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση.
Το ποσό θα υπολογίζεται βάσει των συντάξιμων αποδοχών και του χρόνου ασφάλισης του ασφαλισμένου καθώς και βάσει των ποσοστών αναπλήρωσης που ορίζονται σε χωριστό πίνακα.
Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από την εφαρμογή του ασφαλιστικού νομοσχεδίου το 2016 -2019 εξοικονομούνται:
– 900 εκατ. ευρώ από το ΕΚΑΣ
– 361 εκατ. ευρώ από την αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων
– 345 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 από τη δαπάνη για νέες συντάξεις (κύριες και επικουρικές)
– 204 εκατ. ευρώ από την μείωση των μερισμάτων των συνταξιούχων του Δημοσίου
– 187 εκατ. ευρώ από τη μη καταβολή αυξήσεων στους υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ
– 177 εκατ. ευρώ από τη δαπάνη για συντάξεις θανάτου
– 127 εκατ. ευρώ από τη μείωση των εφάπαξ
– 98 εκατ. ευρώ από τη δαπάνη για συντάξεις του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ λόγω μη εφαρμογής ανωτάτου ορίου σύνταξης
– 76 εκατ. ευρώ από τη μη καταβολή αυξήσεων στους υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσιου και του ΕΦΚΑ λόγω συμψηφισμού των αυξήσεων αυτών με τις αρνητικές προσωπικές διαφορές που θα προκύψουν από τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων.
Με βάση την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, η οποία επισυνάπτεται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προβλέπεται :
– Αύξηση εσόδων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από ασφαλιστική εισφορά 20% για κλάδο σύνταξης κατά 256 εκατ. ευρώ
– Αύξηση εσόδων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών κατά 365 εκατ. ευρώ από την αύξηση 1% στις εισφορές υπέρ της επικουρικής ασφάλισης
Με βάση το ΓΛΚ:
1. Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης από το 2020 και εφεξής ποσού 900 εκατ. ευρώ περίπου από την κατάργηση του ΕΚΑΣ, η οποία για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019 περιορίζεται σε 168 εκατ. ευρώ, 569 εκατ. ευρώ, 803 εκατ. ευρώ και 853 εκατ. ευρώ περίπου αντίστοιχα.
2. Εξοικονόμηση από :
-τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ ύψους 21 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 101 εκατ. ευρώ έως και το 2017, 222 εκατ. ευρώ έως και το 2018 και 345 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019.
-τη μείωση της ετήσιας δαπάνης οικογενειακών παροχών για τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ ύψους 1 εκατ. ευρώ για το έτους 2016, 7 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 15 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 21 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019
-τη μείωση της δαπάνης για συντάξεις λόγω θανάτου του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ κατά 177 εκατ. ευρώ το 2016 -2019 (11 εκατ. ευρώ. Για το 2016)
-τη μείωση της δαπάνης για συντάξεις του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ λόγω μη εφαρμογής ανωτάτου ορίου σύνταξης κατά 98 εκατ. ευρώ (22 εκατ. ευρώ το 2016)
-τη μη καταβολή αυξήσεων κατά το έτος 2018 στους υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ ύψους 187 εκατ. ευρώ
-τη μη καταβολή αυξήσεων στους υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ λόγω συμψηφισμού των αυξήσεων αυτών με τις αρνητικές προσωπικές διαφορές που θα προκύψουν από τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων ύψους 76 εκατ. ευρώ, η οποία θα επέλθει στον προϋπολογισμό του έτους 2019
-Αύξηση εσόδων ποσού 240 χιλιάδων ευρώ περίπου λόγω της καταβολής των προβλεπομένων ασφαλιστικών εισφορών για την αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας.
3. Απώλεια εσόδων για το έτος 2016 και κάθε ένα επόμενο έτος, ύψους 53 ευρώ λόγω κατάργησης της ειδικής προσαύξησης στις εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΣΑΥ.
Απώλεια εσόδων ύψους 26 εκατ. ευρώ 57 εκατ. ευρώ την περίοδο 2017 -2019 (26 εκατ. ευρώ το 2017) λόγω εναρμόνισης των ποσοστών εισφοράς, ύψους 20 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 39 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 37 εκατ. ευρώ έως το 2018, 36 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 λόγω κατάργησης εισφοράς , ύψους 19 εκατ. ευρώ για το έτος 2016 και 38 εκατ. ευρώ για κάθε επόμενο έτος λόγω κατάργησης των ενσήμων υπέρ κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες.
4. Αύξηση εσόδων :
-ύψους 26 εκατ. ευρώ την περίοδο 2016-2019 (23 εκατ. ευρώ το 2016) λόγω αύξησης του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών
-ύψους 136 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 137 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018, 138 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 λόγω αλλαγής της βάσης υπολογισμού των εισφορών στους αυταπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες (από το τεκμαρτό εισόδημα στο πραγματικό εισόδημα από την ασκούμενη δραστηριότητα τους)
-ύψους 94 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 95 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 112 ευρώ έως το έτος 2018, 157 ευρώ έως το 2019 από τις ρυθμίσεις ως προς τις εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ.
5. Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης 600 χιλιάδων ευρώ από τον περιορισμό δαπανών για αμοιβές διοικητών υποδιοικητών, προέδρων και αντιπροέδρων και μελών ΔΣ για τους εντασσόμενους φορείς (σ.σ. στον ΕΦΚΑ)
6. Ετήσια δαπάνη από το 2019 και εφεξής ποσού 107 εκατ. ευρώ από τον επανακαθορισμό των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους υπερήλικες, η οποία για τα έτη 2016,2017 και 2018 περιορίζεται στο ποσό των 68 εκατ. ευρώ, 81 εκατ. ευρώ και 94 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
7. Δαπάνη 32 εκατ. ευρώ από την καταβολή θετικών προσωπικών διαφορών σε υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσίου και του Ενιαίου Φορέα κοινωνικής Ασφάλισης που θα προκύψουν από τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων η οποία θα προκληθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2019.
8. Ετήσια δαπάνη 272 χιλιάδων ευρώ, η οποία αναλύεται σε 200 χιλιάδες ευρώ από την καταβολή της μίας κατ’ επιλογή σύνταξης σε άγαμη ή διαζευγμένη θυγατέρα, 72 χιλιάδων ευρώ από τον υπολογισμό συντάξιμου χρόνου πραγματικής υπηρεσίας και του χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας.
9. Απώλεια εσόδων:
– ύψους 1 εκατ. ευρώ για το 2016, 15 εκατ. ευρώ έως το 2017, 3 εκατ. ευρώ έως το 2018 από τις ρυθμίσεις ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης.
-ύψους 75 εκατ. ευρώ το 2016 -2019 (41 εκατ. ευρώ το 2016) από τις ρυθμίσεις ως προς τις εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων.
10. Αύξηση εσόδων 22 εκατ. ευρώ από το 2018 έως το 2019 από τις αυξήσεις ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης
11. Εξοικονόμηση δαπάνης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΠ) από:
6. Τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για τους νέους συνταξιούχους ( 48 εκατ. ευρώ την περίοδο 2016 -2019, 5 εκατ. ευρώ εξ αυτών το 2016)
7. Τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για τους υφιστάμενους συνταξιούχους λόγω αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων συντάξεων ως εξής : 174 εκατ. ευρώ το 2016, 291 ευρώ έως το 2017, 284 εκατ. ευρώ έως το 2018 και 277 εκατ.ευρώ έως το 2019.
8. Την εφαρμογή του αυτόματου μηχανισμού εξισορρόπησης ύψους 36 εκατ. ευρώ για το 2019.
9. Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης 234 χιλιάδων ευρώ λόγω συγχώνευσης φορέων επικουρικής ασφάλισης
10. Αύξηση εσόδων 173 εκατ. ευρώ για το 2016, 351 εκατ. ευρώ έως το 2017 , 362 εκατ. ευρώ έως το 2018 και 365 εκατ. ευρώ ως το 2019 (σ.σ. από αύξηση εισφοράς 1% υπέρ της επικουρικής ασφάλισης).
11. Εξοικονόμηση δαπάνης 97 εκατ. ευρώ για το 2016, 6 εκατ. ευρώ το 2017, 15 εκατ. ευρώ το 2018 και 15 εκατ. ευρώ το 2019 λόγω μείωσης της δαπάνης των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις εφάπαξ παροχές στους συνταξιούχους.
12. Εξοικονόμηση δαπάνης στον προϋπολογισμό του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) από τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για την καταβολή μερισμάτων ύψους 207 εκατ. ευρώ για το 2016, 208 εκατ. ευρώ έως το 2017, 208 εκατ. ευρώ έως το 2018 και 209 εκατ. ευρώ έως το 2019.Διαβάστε το σύνολο του νομοσχεδίου εδώ:

Πηγή:bankingnews

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ