Η Ιταλική συνταγή τον ελληνικό Άτλαντα και η ελληνική εμμονή με τα προβληματικά δάνεια….

  • Απρίλιος 16, 2016

Η Ιταλία επιλέγει τον ελληνικό Άτλαντα για τα NPLs και η Ελλάδα την λάθος συνταγή

Η Ιταλική συνταγή και η ελληνική εμμονή με τα προβληματικά δάνεια….
Η περίπτωση της Ιταλίας είναι άκρως διδακτική για την διαχείριση του μείζονος προβλήματος των τραπεζών, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια NPLs, τα κόκκινα δάνεια και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα NPEs.
Στην Ιταλία υπάρχουν 1,84 τρισεκ. ευρώ δάνεια ενώ αν συμπεριληφθούν όλες οι μορφές δανεισμού πλην κρατικών ομολόγων φθάνουν τα 3,49 τρισεκ.
Όμως το στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι τα 1,84 τρισεκ. ευρώ είναι τα δάνεια προς επιχειρήσεις, νοικοκυριά και άλλα.
Στην Ιταλία υπάρχουν και 1,63 τρισεκ. καταθέσεις ενώ αν συμπεριληφθούν όλες οι μορφές ρευστότητας και τα κεφάλαια φθάνουν τα 3,49 τρισεκ. ευρώ.
Από τα στοιχεία αυτά κρατάμε τα 1,84 τρισεκ. δάνεια.
Τα NPLs στην Ιταλία είναι 360 δισεκ. ευρώ που σημαίνει ότι αντιστοιχούν στο 19,5% του συνόλου των δανείων.
Στην αρχή οι Ιταλοί αποφάσισαν με διάφορες παραλλαγές να πουλήσουν δάνεια (μέσω τιτλοποιήσεων ή απευθείας πωλήσεων).
Ποιο ήταν το πρόβλημα;
Οι τράπεζες ήθελαν να πουλήσουν στο 40% της ονομαστικής αξίας ενός δανείου δηλαδή ένα δάνειο προβληματικό όταν χορηγήθηκε ήταν 100 ευρώ και το πουλούσαν στα 40 ευρώ (αυτό σημαίνει 40% της ονομαστικής αξίας).
Το πουλούσαν στο 40% γιατί με πάνω από 60% coverage ratio δείκτη κάλυψης δανείων με προβλέψεις θα κέρδιζαν.
Όμως όπως αποδείχθηκε κατά μέσο όρο οι ξένοι, τα ξένα funds τα vultures funds αυτά που εδώ στην Ελλάδα – λαϊκίστικα – τα ονομάζουμε κοράκια αγόραζαν στο 20% της ονομαστικής αξίας.
Οι τράπεζες πουλούσαν στην Ιταλία στο 40% της ονομαστικής αξίας και τα διεθνή funds αγόραζαν στο 20%.
Το χάσμα αυτό ξέρετε τι σημαίνει…τεράστιες κεφαλαιακές απώλειες για τις τράπεζες.
Έτσι λοιπόν η προσπάθεια πωλήσεων απέτυχε.
Εν συνεχεία η Ιταλία διέγνωσε ότι για να διαφυλάξει τις τράπεζες θα πρέπει να δώσει αξία στις εξασφαλίσεις των τραπεζών και πως δίδεται αξία, με το πτωχευτικό δίκαιο με την επιτάχυνση των διαδικασιών με την ευκολία πώλησης.
Στην Ιταλία για να ολοκληρωθεί μια πτώχευση χρειάζεται έως και 8 χρόνια όταν στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι 2 χρόνια.
Στην Ιταλία πειραματίστηκαν και…κατέληξαν πρόσφατα στον Άτλαντα…
Δημιούργησαν ένα Ταμείο στο οποίο θα συμμετέχουν ως μέτοχοι και θα εισφέρουν κεφάλαια 5,5 δισεκ. τράπεζες, ταμεία και το Ιταλικό Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το Ταμείο αυτό έχει όνομα Atlas από την ελληνική μυθολογία.
Το Ταμείο αυτό θα αγοράζει προβληματικά  περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών και σε επόμενη φάση θα αγοράζει και προβληματικά δάνεια.

Η Ιταλική συνταγή και η ελληνική εμμονή

Στην Ελλάδα υπάρχουν 222 δισεκ. δάνεια πάσης φύσεως και 115,5 δισεκ. NPEs μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και περίπου 89-90 δισεκ. NPLs προβληματικά δάνεια.
Τα NPEs αντιστοιχούν στο 51% του συνόλου των δανείων επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
Στην Ελλάδα ποια είναι η βασική ιδέα στην διαχείριση των NPLs;
Η βασική ιδέα είναι ότι θα πουλήσουμε δάνεια στους ξένους και οι τράπεζες θα βελτιώσουν τους ισολογισμούς τους.
Μα στην Ιταλία δοκιμάστηκε ανεπιτυχώς η διαδικασία πώλησης.
Οι τράπεζες πουλούσαν στο 40% και οι ξένοι αγόραζαν κατά μέσο όρο στο 20%.
Στην Ελλάδα με βάση τους δείκτες κάλυψης δανείων με προβλέψεις οι τράπεζες δεν θα μπορούσαν να πουλήσουν κάτω από 40% της ονομαστικής αξίας σε μέσους όρους.
Άρα…το πείραμα πουλήστε δάνεια στα vultures funds στα κοράκια όπως κάκιστα αναφέρονται θα αποτύχει.
Πρόσφατα εφαρμόστηκε στην Ιταλία και απέτυχε.
Ποια θα ήταν η λύση;
Η bad bank δεν ευδοκίμησε όταν έπρεπε να ευδοκιμήσει αλλά ωστόσο η συλλογική λύση είναι μονόδρομος για τα προβληματικά δάνεια των ελληνικών τραπεζών.
Αν δεν μπορεί να εφαρμοστεί η συλλογική λύση της bad bank τύπου ΝΑΜΑ στην Ιρλανδία ας εφαρμοστεί το ιταλικό μοντέλο τύπου Άτλαντα.
Για να είμαστε ρεαλιστές, όπως έχουμε και άλλες φορές αναπτύξει σε αναλύσεις μας οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν να μικρύνουν….και σε βάθος χρόνου θα μικρύνουν πάνω από 50 δισεκ. από 325 δισεκ. το ενεργητικό θα μειωθεί στα 275 δισεκ. και αυτό θα συμβεί μέσω θυγατρικών και μέσω δανείων.
Η πώληση των NPLs σε διεθνή funds θα αποδειχθεί λάθος συνταγή και λάθος δρόμος…
Ο μόνος τρόπος για να λύσουν, να διασωθούν από το αυτοκτονικό βάρος των NPLs οι ελληνικές τράπεζες….υποχρεωτικά θα μικρύνουν… και μια λύση τύπου Ιταλικού Άτλαντα θα βοηθούσε σημαντικά…
Η λύση για τα NPLs των τραπεζών στην Ελλάδα θα είναι το πακετάρισμα τους και η πώληση τους σε ένα Ταμείο τύπου Άτλαντα…

Δείκτες NPLs (προβληματικά δάνεια προς συνολικά δάνεια παγκοσμίως)
NPLs %

Πηγή:bankingnews

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ