«Μαχαίρι» έως 20% στις κύριες συντάξεις του Δημοσίου
16 Νοεμβρίου 2015
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

«Μαχαίρι» έως 20% στις κύριες συντάξεις του Δημοσίου

Έως και κατά 1/5  μειωμένη σύνταξη  θα λάβουν όσοι δημόσιοι υπάλληλοι βγαίνουν στη σύνταξη μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2015 με βάση την έκδοση της εγκυκλίου του αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη.

Έτσι όχι μόνο οι σημερινοί συνταξιούχοι του Δημοσίου απειλούνται με περικοπές στις επικουρικές συντάξεις, τα μερίσματα αλλά και τα εφάπαξ του,  αλλά και αυριανοί συνταξιούχοι απειλούνται όχι να χάσουν μέρος από τις παραπάνω παροχές που δικαιούνται αλλά και από τις κύριες συντάξεις τους.

Προς δικαστική επίλυση παραμένει, ίσως, το ζήτημα ότι με τις προγενέστερες διατάξεις μόνο εκείνοι που θεμελίωναν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01/01/2015 θα ενέπιπταν κανονικά στις ρυθμίσεις του νέου τρόπου υπολογισμού της σύνταξης, ο οποίος επιβλήθηκε αιφνιδιαστικά και βίαια ακόμη και σε άτομα που, ενώ θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι 31/12/2014, σκοπίμως ή αναγκαστικώς παρέμεναν στην Υπηρεσία τους (λόγω οικονομικών αναγκών, λόγω λήψης ενός ακόμη βαθμού στο μισθολογικό τους κλιμάκιο, λόγω ιεραρχίας κλπ.).

Οι περικοπές που φέρνει ο νέος τρόπος υπολογισμού των κύριων συντάξεων του Δημοσίου  ξεκινάνε από το 11% για να φτάσουν μέχρι και το 20%, σύμφωνα με το εργατολόγο κ. Γιώργο Κουτσούκο με τον οποίο συνομίλησε το Capital.gr.

Πιο συγκεκριμένα  αυτό γίνεται κατανοητό με τα ακόλουθα παραδείγματα.

1. Έστω ότι υπάλληλος έχει προσληφθεί στο Δημόσιο την 01/10/1982 και αποχωρεί από την Υπηρεσία την 01/10/2016.

Η υπηρεσία του υπαλλήλου αυτού ανέρχεται συνολικά σε 34 έτη. Η σύνταξη του θα ανέλθει στα 1340 ευρώ .

Πιο αναλυτικά:

Η σύνταξη του παραπάνω υπαλλήλου θα υπολογισθεί σε 3 τμήματα:

Α) από 01/10/1982 μέχρι και 31/12/2007 (25 έτη υπηρεσίας περίπου),
Β) από 1/1/2008 μέχρι και 31/12/2010 (3 έτη υπηρεσίας)
Γ) για την υπηρεσία του από 1/1/2011 μέχρι 01/10/2016 (έτη 5, μήνες 10).

Ειδικά, για την υπηρεσία του την τελευταία 5ετία, δικαιούται βασική σύνταξη, της οποίας το ποσό θα ανέρχεται σε 360 x 5/34 (συνολικός χρόνος ασφάλισης)=52,90€ μηνιαίως, καθώς και αναλογική σύνταξη.

Το άθροισμα των επιμέρους ποσών που προκύπτουν με βάση τον προαναφερόμενο υπολογισμό (και εφόσον o μέσος μισθός ή το μισθολογικό κλιμάκιο που θα ληφθούν υπόψη για τον συνταξιοδοτικό υπολογισμό είναι σχετικά υψηλά), θα οδηγούσαν έως και 18/08/2015, δηλαδή πριν την έκδοση των νόμων 4336/2015 και 4337/2015, σε μια πλήρη σύνταξη της τάξεως των 1.520,00 Ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν επιδομάτων). Από 01/09/2015, το ποσό αυτό κατέρχεται περίπου στα 1.340,00 Ευρώ μεικτά, δηλαδή κατά 11% μειωμένο.

Μετά τον επανυπολογισμό, ενδεχομένως το ποσό να πέσει στα 1.070,00-1.100,00 Ευρώ μεικτά, εάν το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης ξεπερνάει το όριο των 1.400,00-.1.500,00 ευρώ μεικτά.

2. Έστω ότι υπάλληλος έχει προσληφθεί στο Δημόσιο την 01/02/1986 και αποχωρεί από την Υπηρεσία την 01/02/2016.

Η υπηρεσία του υπαλλήλου αυτού ανέρχεται συνολικά σε 30 έτη. Η σύνταξή του θα ανέλθει στα 1010 ευρώ.

Πιο αναλυτικά :

Η σύνταξη του παραπάνω υπαλλήλου θα υπολογισθεί σε 3 τμήματα:

Α) από 01/02/1986 μέχρι και 31/12/2007 (21 έτη υπηρεσίας περίπου),
Β) από 1/1/2008 μέχρι και 31/12/2010 (3 έτη υπηρεσίας)
Γ) για την υπηρεσία του από 1/1/2011 μέχρι 01/02/2016 (έτη 5, μήνας 1). Ειδικώς, για την υπηρεσία του την τελευταία 5ετία, δικαιούται βασική σύνταξη, της οποίας το ποσό θα ανέρχεται σε 360 x 5/30 (συνολικός χρόνος ασφάλισης)=54,00€ μηνιαίως, καθώς και αναλογική σύνταξη.

Το άθροισμα των επιμέρους ποσών που προκύπτουν, με βάση τον προαναφερόμενο υπολογισμό (και εφόσον o μέσος μισθός ή το μισθολογικό κλιμάκιο που θα ληφθούν υπόψη για τον συνταξιοδοτικό υπολογισμό είναι σχετικά υψηλό), θα οδηγούσαν έως και 18/08/2015, δηλαδή πριν τους νόμους 4336/2015 και 4337/2015, σε μια πλήρη σύνταξη της τάξεως των 1.210,00 Ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν επιδομάτων). Από 01/09/2015, το ποσό αυτό κατέρχεται περίπου στα 1.010,00 Ευρώ μεικτά, δηλαδή κατά 16,5% μειωμένο.

Μετά τον επανυπολογισμό, ενδεχομένως το ποσό να πέσει στα 950,00 ευρώ μεικτά, εάν το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης ξεπερνάει το όριο των 1.200,00 Ευρώ.

3.  Έστω ότι υπάλληλος έχει προσληφθεί στο Δημόσιο την 01/11/1989 και αποχωρεί από την Υπηρεσία την 01/11/2016.

Η υπηρεσία του υπαλλήλου αυτού ανέρχεται συνολικά σε 27 έτη.  Η σύνταξη του θα ανέλθει στα 1070 ευρώ.

Πιο αναλυτικά:

Η σύνταξη του παραπάνω  υπαλλήλου θα υπολογισθεί σε 3 τμήματα:

Α) από 01/11/1989 μέχρι και 31/12/2007 (18 έτη υπηρεσίας περίπου),
Β) από 1/1/2008 μέχρι και 31/12/2010 (3 έτη υπηρεσίας)
Γ) για την υπηρεσία του από 1/1/2011 μέχρι 01/11/2016 (έτη 5, μήνες 11).

Ειδικώς, για την υπηρεσία του την τελευταία 5ετία, δικαιούται βασική σύνταξη, της οποίας το ποσό θα ανέρχεται σε 360 x 5/27 (συνολικός χρόνος ασφάλισης) = 67,00€ μηνιαίως, καθώς και αναλογική σύνταξη.

Το άθροισμα των επιμέρους ποσών που προκύπτουν με βάση τον προαναφερόμενο υπολογισμό (και εφόσον o μέσος μισθός ή το μισθολογικό κλιμάκιο που θα ληφθούν υπόψη για τον συνταξιοδοτικό υπολογισμό είναι σχετικά υψηλό), θα οδηγούσαν έως και 18/08/2015, δηλαδή πριν τους νόμους 4336/2015 και 4337/2015, σε μια πλήρη σύνταξη της τάξεως των 1.070,00 Ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν επιδομάτων), δηλαδή κατά 11,2% μειωμένο

Από 01/09/2015, το ποσό αυτό κατέρχεται περίπου στα 950,00 Ευρώ μεικτά.
Μετά τον επανυπολογισμό, ενδεχομένως το ποσό να πέσει στα 820,00 Ευρώ μεικτά, με δεδομένο ότι το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης θα ξεπερνάει το όριο των 1.000,00 Ευρώ.

4.  Έστω ότι υπάλληλος έχει προσληφθεί στο Δημόσιο την 01/05/1990 και αποχωρεί από την Υπηρεσία την 01/05/2017 για τη λήψη μειωμένης σύνταξης.

Η υπηρεσία του υπαλλήλου αυτού ανέρχεται συνολικά σε 27 έτη. Η σύνταξή του θα ανέλθει στα 620 ευρώ.

Η σύνταξη του παραπάνω υπαλλήλου θα υπολογισθεί σε 3 τμήματα:

Α) από 01/05/1990 μέχρι και 31/12/2007 (17 έτη υπηρεσίας περίπου)
Β) από 1/1/2008 μέχρι και 31/12/2010 (3 έτη υπηρεσίας)
Γ) για την υπηρεσία του από 1/1/2011 μέχρι 01/05/2017 (έτη 6, μήνες 4).

Ειδικά, για την υπηρεσία του την τελευταία 5ετία, δικαιούται βασική σύνταξη, της οποίας το ποσό θα ανέρχεται σε 360 x 6 x 60/200 (ποσοστό μείωσης της βασικής αν φύγει στα 62) / 27 (συνολικός χρόνος ασφάλισης)=24,00€ μηνιαίως, καθώς και αναλογική σύνταξη.

Το άθροισμα των επιμέρους ποσών που προκύπτουν με βάση τον προαναφερόμενο υπολογισμό (και εφόσον o μέσος μισθός ή το μισθολογικό κλιμάκιο που θα ληφθούν υπόψη για τον συνταξιοδοτικό υπολογισμό είναι σχετικά υψηλό), θα οδηγούσαν έως και 18/08/2015, δηλαδή πριν τους νόμους 4336/2015 και 4337/2015, σε μια μειωμένη σύνταξη της τάξεως των 750,00 Ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν επιδομάτων). Από 01/09/2015, το ποσό αυτό κατέρχεται περίπου στα 620,00 Ευρώ μεικτά, δηλαδή κατά 17,3% μειωμένο.

Μετά τον επανυπολογισμό, ενδεχομένως το ποσό να μην επηρεαστεί περαιτέρω.

5.   Έστω ότι υπάλληλος έχει προσληφθεί στο Δημόσιο την 01/05/1988 και αποχωρεί από την Υπηρεσία την 01/05/2017 για τη λήψη μειωμένης σύνταξης. Η υπηρεσία του υπαλλήλου αυτού ανέρχεται συνολικά σε 29 έτη.  H σύνταξή του θα ανέλθει στα 700 ευρώ.

Η σύνταξη του ανωτέρω υπαλλήλου θα υπολογισθεί σε 3 τμήματα:

Α) από 01/05/1988 μέχρι και 31/12/2007 (19 έτη υπηρεσίας περίπου)

Β) από 1/1/2008 μέχρι και 31/12/2010 (3 έτη υπηρεσίας)

Γ) για την υπηρεσία του από 1/1/2011 μέχρι 01/05/2017 (έτη 6, μήνες 4).
Ειδικώς, για την υπηρεσία του την τελευταία 5ετία, δικαιούται βασική σύνταξη, της οποίας το ποσό θα ανέρχεται σε 360 x 6 x 60/200 (ποσοστό μείωσης της βασικής π.χ αν φύγει στα 62) /29 (συνολικός χρόνος ασφάλισης)=22,20€ μηνιαίως, καθώς και αναλογική σύνταξη.

Το άθροισμα των επιμέρους ποσών που προκύπτουν με βάση τον προαναφερόμενο υπολογισμό (και εφόσον o μέσος μισθός ή το μισθολογικό κλιμάκιο που θα ληφθούν υπόψη για τον συνταξιοδοτικό υπολογισμό είναι σχετικά υψηλό), θα οδηγούσαν έως και 18/08/2015, δηλαδή πριν τους νόμους 4336/2015 και 4337/2015, σε μια μειωμένη σύνταξη της τάξεως των 850,00 Ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν επιδομάτων). Από 01/09/2015, το ποσό αυτό φτάνει περίπου στα 700,00 Ευρώ μεικτά, δηλαδή θα είναι  κατά 17,6% μειωμένο.

Μετά τον επανυπολογισμό, ενδεχομένως το ποσό να μην επηρεαστεί περαιτέρω.

6.  Έστω ότι υπάλληλος έχει προσληφθεί στο Δημόσιο την 01/05/1987 και αποχωρεί από την Υπηρεσία την 01/05/2017 για τη λήψη μειωμένης σύνταξης. Η υπηρεσία του υπαλλήλου αυτού ανέρχεται συνολικά σε 30 έτη. Η σύνταξή του θα ανέλθει στα 720 ευρώ.

Η σύνταξη του παραπάνω  υπαλλήλου θα υπολογισθεί σε 3 τμήματα:

Α) από 01/05/1987 μέχρι και 31/12/2007 (20 έτη υπηρεσίας περίπου)

Β) από 1/1/2008 μέχρι και 31/12/2010 (3 έτη υπηρεσίας)

Γ) για την υπηρεσία του από 1/1/2011 μέχρι 01/05/2017 (έτη 6, μήνες 4).

Ειδικώς, για την υπηρεσία του την τελευταία 5ετία, δικαιούται βασική σύνταξη, της οποίας το ποσό θα ανέρχεται σε 360 x 6 x 60/200 (ποσοστό μείωσης της βασικής π.χ αν φύγει στα 62)/30 (συνολικός χρόνος ασφάλισης)=21,60€ μηνιαίως, καθώς και αναλογική σύνταξη.

Το άθροισμα των επιμέρους ποσών που προκύπτουν με βάση τον προαναφερόμενο υπολογισμό (και εφόσον o μέσος μισθός ή το μισθολογικό κλιμάκιο που θα ληφθούν υπόψη για τον συνταξιοδοτικό υπολογισμό είναι σχετικά υψηλό), θα οδηγούσαν έως και 18/08/2015, δηλαδή πριν τους νόμους 4336/2015 και 4337/2015, σε μια μειωμένη σύνταξη της τάξεως των 900,00 ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν επιδομάτων). Από 01/09/2015, το ποσό αυτό κατέρχεται περίπου στα 720,00 Ευρώ μεικτά, δηλαδή θα είναι κατά 20% μειωμένο.

Μετά τον επανυπολογισμό, ενδεχομένως το ποσό να μην επηρεαστεί περαιτέρω.

 

Πηγή: capital.gr

ΑΝΗΖΗΤΗΣΗ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ 96FM

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ

Ιδιότητα: Διευθύνων Σύμβουλος Endeavor
Ιδιότητα: Καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΥΛΙΚΟ

ΡΟΗ

 • Μητέρα μετά τον καρκίνο; Κι όμως, γίνεται
  Πηγή: newpost.gr2018/03/21
 • Αντιμέτωποι με «καπέλο» 27,5% στον ΕΝΦΙΑ οι κάτοικοι 86 δήμων
  Πηγή: newpost.gr2018/03/21
 • Μωρό μπουσουλάει στη μέση της λεωφόρου!
  Πηγή: newpost.gr2018/03/21
 • Ανατροπή στην ασφάλιση αυτοκινήτων – Στις επτά ημέρες η προθεσμία
  Πηγή: newpost.gr2018/03/21
 • IQVIA: Φάρμακα κάτω των 5 ευρώ καλύπτουν το 56% της εξωνοσοκομειακής αγοράς
  Πηγή: newpost.gr2018/03/21
 • Το νέο Mitsubishi Eclipse Cross έχει ενδιαφέρον [εικόνες]
  Πηγή: iefimerida.gr2018/03/21
 • Συμβολαιογράφοι -«Προς πρώην υπουργούς μέλη συλλογικοτήτων: Σήμερα δεν βγαίνουν στο σφυρί λαϊκές κατοικίες»
  Πηγή: iefimerida.gr2018/03/21
 • To Studio 54 και όλα τα διάσημα κλαμπ του κόσμου σε μια έκθεση
  Πηγή: rss.in.gr2018/03/21
 • Τα φλαβονοειδή προστατεύουν την καρδιά στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
  Πηγή: naftemporiki.gr2018/03/21
 • Τι καιρό θα κάνει το Πάσχα -Ασχημα νέα από τα Ημερομήνια
  Πηγή: iefimerida.gr2018/03/21
 • Το iefimerida στις νυχτερινές «περιπολίες» που κάνει ο Δήμος Βριλησσίων με security λόγω έλλειψης αστυνόμευσης [εικόνες]
  Πηγή: iefimerida.gr2018/03/21
 • Ολλανδία: Διαγκωνίζονται οι ακροδεξιοί στις αυτοδιοικητικές
  Πηγή: naftemporiki.gr2018/03/21
 • Σήμερα στο Εφετείο η δίκη των Ηριάννα Λ.– Περικλή Μ.
  Πηγή: iefimerida.gr2018/03/21
 • Γαλλία: Για δεύτερη μέρα ανακρίνεται ο Νικολά Σαρκοζί
  Πηγή: tovima.gr2018/03/21
 • Πλειστηριασμοί για οφειλές εταιρίας και ιδιώτη
  Πηγή: tovima.gr2018/03/21

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ