«Μαχαίρι» έως 20% στις κύριες συντάξεις του Δημοσίου
16 Νοεμβρίου 2015

«Μαχαίρι» έως 20% στις κύριες συντάξεις του Δημοσίου

Έως και κατά 1/5  μειωμένη σύνταξη  θα λάβουν όσοι δημόσιοι υπάλληλοι βγαίνουν στη σύνταξη μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2015 με βάση την έκδοση της εγκυκλίου του αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη.

Έτσι όχι μόνο οι σημερινοί συνταξιούχοι του Δημοσίου απειλούνται με περικοπές στις επικουρικές συντάξεις, τα μερίσματα αλλά και τα εφάπαξ του,  αλλά και αυριανοί συνταξιούχοι απειλούνται όχι να χάσουν μέρος από τις παραπάνω παροχές που δικαιούνται αλλά και από τις κύριες συντάξεις τους.

Προς δικαστική επίλυση παραμένει, ίσως, το ζήτημα ότι με τις προγενέστερες διατάξεις μόνο εκείνοι που θεμελίωναν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01/01/2015 θα ενέπιπταν κανονικά στις ρυθμίσεις του νέου τρόπου υπολογισμού της σύνταξης, ο οποίος επιβλήθηκε αιφνιδιαστικά και βίαια ακόμη και σε άτομα που, ενώ θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι 31/12/2014, σκοπίμως ή αναγκαστικώς παρέμεναν στην Υπηρεσία τους (λόγω οικονομικών αναγκών, λόγω λήψης ενός ακόμη βαθμού στο μισθολογικό τους κλιμάκιο, λόγω ιεραρχίας κλπ.).

Οι περικοπές που φέρνει ο νέος τρόπος υπολογισμού των κύριων συντάξεων του Δημοσίου  ξεκινάνε από το 11% για να φτάσουν μέχρι και το 20%, σύμφωνα με το εργατολόγο κ. Γιώργο Κουτσούκο με τον οποίο συνομίλησε το Capital.gr.

Πιο συγκεκριμένα  αυτό γίνεται κατανοητό με τα ακόλουθα παραδείγματα.

1. Έστω ότι υπάλληλος έχει προσληφθεί στο Δημόσιο την 01/10/1982 και αποχωρεί από την Υπηρεσία την 01/10/2016.

Η υπηρεσία του υπαλλήλου αυτού ανέρχεται συνολικά σε 34 έτη. Η σύνταξη του θα ανέλθει στα 1340 ευρώ .

Πιο αναλυτικά:

Η σύνταξη του παραπάνω υπαλλήλου θα υπολογισθεί σε 3 τμήματα:

Α) από 01/10/1982 μέχρι και 31/12/2007 (25 έτη υπηρεσίας περίπου),
Β) από 1/1/2008 μέχρι και 31/12/2010 (3 έτη υπηρεσίας)
Γ) για την υπηρεσία του από 1/1/2011 μέχρι 01/10/2016 (έτη 5, μήνες 10).

Ειδικά, για την υπηρεσία του την τελευταία 5ετία, δικαιούται βασική σύνταξη, της οποίας το ποσό θα ανέρχεται σε 360 x 5/34 (συνολικός χρόνος ασφάλισης)=52,90€ μηνιαίως, καθώς και αναλογική σύνταξη.

Το άθροισμα των επιμέρους ποσών που προκύπτουν με βάση τον προαναφερόμενο υπολογισμό (και εφόσον o μέσος μισθός ή το μισθολογικό κλιμάκιο που θα ληφθούν υπόψη για τον συνταξιοδοτικό υπολογισμό είναι σχετικά υψηλά), θα οδηγούσαν έως και 18/08/2015, δηλαδή πριν την έκδοση των νόμων 4336/2015 και 4337/2015, σε μια πλήρη σύνταξη της τάξεως των 1.520,00 Ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν επιδομάτων). Από 01/09/2015, το ποσό αυτό κατέρχεται περίπου στα 1.340,00 Ευρώ μεικτά, δηλαδή κατά 11% μειωμένο.

Μετά τον επανυπολογισμό, ενδεχομένως το ποσό να πέσει στα 1.070,00-1.100,00 Ευρώ μεικτά, εάν το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης ξεπερνάει το όριο των 1.400,00-.1.500,00 ευρώ μεικτά.

2. Έστω ότι υπάλληλος έχει προσληφθεί στο Δημόσιο την 01/02/1986 και αποχωρεί από την Υπηρεσία την 01/02/2016.

Η υπηρεσία του υπαλλήλου αυτού ανέρχεται συνολικά σε 30 έτη. Η σύνταξή του θα ανέλθει στα 1010 ευρώ.

Πιο αναλυτικά :

Η σύνταξη του παραπάνω υπαλλήλου θα υπολογισθεί σε 3 τμήματα:

Α) από 01/02/1986 μέχρι και 31/12/2007 (21 έτη υπηρεσίας περίπου),
Β) από 1/1/2008 μέχρι και 31/12/2010 (3 έτη υπηρεσίας)
Γ) για την υπηρεσία του από 1/1/2011 μέχρι 01/02/2016 (έτη 5, μήνας 1). Ειδικώς, για την υπηρεσία του την τελευταία 5ετία, δικαιούται βασική σύνταξη, της οποίας το ποσό θα ανέρχεται σε 360 x 5/30 (συνολικός χρόνος ασφάλισης)=54,00€ μηνιαίως, καθώς και αναλογική σύνταξη.

Το άθροισμα των επιμέρους ποσών που προκύπτουν, με βάση τον προαναφερόμενο υπολογισμό (και εφόσον o μέσος μισθός ή το μισθολογικό κλιμάκιο που θα ληφθούν υπόψη για τον συνταξιοδοτικό υπολογισμό είναι σχετικά υψηλό), θα οδηγούσαν έως και 18/08/2015, δηλαδή πριν τους νόμους 4336/2015 και 4337/2015, σε μια πλήρη σύνταξη της τάξεως των 1.210,00 Ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν επιδομάτων). Από 01/09/2015, το ποσό αυτό κατέρχεται περίπου στα 1.010,00 Ευρώ μεικτά, δηλαδή κατά 16,5% μειωμένο.

Μετά τον επανυπολογισμό, ενδεχομένως το ποσό να πέσει στα 950,00 ευρώ μεικτά, εάν το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης ξεπερνάει το όριο των 1.200,00 Ευρώ.

3.  Έστω ότι υπάλληλος έχει προσληφθεί στο Δημόσιο την 01/11/1989 και αποχωρεί από την Υπηρεσία την 01/11/2016.

Η υπηρεσία του υπαλλήλου αυτού ανέρχεται συνολικά σε 27 έτη.  Η σύνταξη του θα ανέλθει στα 1070 ευρώ.

Πιο αναλυτικά:

Η σύνταξη του παραπάνω  υπαλλήλου θα υπολογισθεί σε 3 τμήματα:

Α) από 01/11/1989 μέχρι και 31/12/2007 (18 έτη υπηρεσίας περίπου),
Β) από 1/1/2008 μέχρι και 31/12/2010 (3 έτη υπηρεσίας)
Γ) για την υπηρεσία του από 1/1/2011 μέχρι 01/11/2016 (έτη 5, μήνες 11).

Ειδικώς, για την υπηρεσία του την τελευταία 5ετία, δικαιούται βασική σύνταξη, της οποίας το ποσό θα ανέρχεται σε 360 x 5/27 (συνολικός χρόνος ασφάλισης) = 67,00€ μηνιαίως, καθώς και αναλογική σύνταξη.

Το άθροισμα των επιμέρους ποσών που προκύπτουν με βάση τον προαναφερόμενο υπολογισμό (και εφόσον o μέσος μισθός ή το μισθολογικό κλιμάκιο που θα ληφθούν υπόψη για τον συνταξιοδοτικό υπολογισμό είναι σχετικά υψηλό), θα οδηγούσαν έως και 18/08/2015, δηλαδή πριν τους νόμους 4336/2015 και 4337/2015, σε μια πλήρη σύνταξη της τάξεως των 1.070,00 Ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν επιδομάτων), δηλαδή κατά 11,2% μειωμένο

Από 01/09/2015, το ποσό αυτό κατέρχεται περίπου στα 950,00 Ευρώ μεικτά.
Μετά τον επανυπολογισμό, ενδεχομένως το ποσό να πέσει στα 820,00 Ευρώ μεικτά, με δεδομένο ότι το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης θα ξεπερνάει το όριο των 1.000,00 Ευρώ.

4.  Έστω ότι υπάλληλος έχει προσληφθεί στο Δημόσιο την 01/05/1990 και αποχωρεί από την Υπηρεσία την 01/05/2017 για τη λήψη μειωμένης σύνταξης.

Η υπηρεσία του υπαλλήλου αυτού ανέρχεται συνολικά σε 27 έτη. Η σύνταξή του θα ανέλθει στα 620 ευρώ.

Η σύνταξη του παραπάνω υπαλλήλου θα υπολογισθεί σε 3 τμήματα:

Α) από 01/05/1990 μέχρι και 31/12/2007 (17 έτη υπηρεσίας περίπου)
Β) από 1/1/2008 μέχρι και 31/12/2010 (3 έτη υπηρεσίας)
Γ) για την υπηρεσία του από 1/1/2011 μέχρι 01/05/2017 (έτη 6, μήνες 4).

Ειδικά, για την υπηρεσία του την τελευταία 5ετία, δικαιούται βασική σύνταξη, της οποίας το ποσό θα ανέρχεται σε 360 x 6 x 60/200 (ποσοστό μείωσης της βασικής αν φύγει στα 62) / 27 (συνολικός χρόνος ασφάλισης)=24,00€ μηνιαίως, καθώς και αναλογική σύνταξη.

Το άθροισμα των επιμέρους ποσών που προκύπτουν με βάση τον προαναφερόμενο υπολογισμό (και εφόσον o μέσος μισθός ή το μισθολογικό κλιμάκιο που θα ληφθούν υπόψη για τον συνταξιοδοτικό υπολογισμό είναι σχετικά υψηλό), θα οδηγούσαν έως και 18/08/2015, δηλαδή πριν τους νόμους 4336/2015 και 4337/2015, σε μια μειωμένη σύνταξη της τάξεως των 750,00 Ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν επιδομάτων). Από 01/09/2015, το ποσό αυτό κατέρχεται περίπου στα 620,00 Ευρώ μεικτά, δηλαδή κατά 17,3% μειωμένο.

Μετά τον επανυπολογισμό, ενδεχομένως το ποσό να μην επηρεαστεί περαιτέρω.

5.   Έστω ότι υπάλληλος έχει προσληφθεί στο Δημόσιο την 01/05/1988 και αποχωρεί από την Υπηρεσία την 01/05/2017 για τη λήψη μειωμένης σύνταξης. Η υπηρεσία του υπαλλήλου αυτού ανέρχεται συνολικά σε 29 έτη.  H σύνταξή του θα ανέλθει στα 700 ευρώ.

Η σύνταξη του ανωτέρω υπαλλήλου θα υπολογισθεί σε 3 τμήματα:

Α) από 01/05/1988 μέχρι και 31/12/2007 (19 έτη υπηρεσίας περίπου)

Β) από 1/1/2008 μέχρι και 31/12/2010 (3 έτη υπηρεσίας)

Γ) για την υπηρεσία του από 1/1/2011 μέχρι 01/05/2017 (έτη 6, μήνες 4).
Ειδικώς, για την υπηρεσία του την τελευταία 5ετία, δικαιούται βασική σύνταξη, της οποίας το ποσό θα ανέρχεται σε 360 x 6 x 60/200 (ποσοστό μείωσης της βασικής π.χ αν φύγει στα 62) /29 (συνολικός χρόνος ασφάλισης)=22,20€ μηνιαίως, καθώς και αναλογική σύνταξη.

Το άθροισμα των επιμέρους ποσών που προκύπτουν με βάση τον προαναφερόμενο υπολογισμό (και εφόσον o μέσος μισθός ή το μισθολογικό κλιμάκιο που θα ληφθούν υπόψη για τον συνταξιοδοτικό υπολογισμό είναι σχετικά υψηλό), θα οδηγούσαν έως και 18/08/2015, δηλαδή πριν τους νόμους 4336/2015 και 4337/2015, σε μια μειωμένη σύνταξη της τάξεως των 850,00 Ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν επιδομάτων). Από 01/09/2015, το ποσό αυτό φτάνει περίπου στα 700,00 Ευρώ μεικτά, δηλαδή θα είναι  κατά 17,6% μειωμένο.

Μετά τον επανυπολογισμό, ενδεχομένως το ποσό να μην επηρεαστεί περαιτέρω.

6.  Έστω ότι υπάλληλος έχει προσληφθεί στο Δημόσιο την 01/05/1987 και αποχωρεί από την Υπηρεσία την 01/05/2017 για τη λήψη μειωμένης σύνταξης. Η υπηρεσία του υπαλλήλου αυτού ανέρχεται συνολικά σε 30 έτη. Η σύνταξή του θα ανέλθει στα 720 ευρώ.

Η σύνταξη του παραπάνω  υπαλλήλου θα υπολογισθεί σε 3 τμήματα:

Α) από 01/05/1987 μέχρι και 31/12/2007 (20 έτη υπηρεσίας περίπου)

Β) από 1/1/2008 μέχρι και 31/12/2010 (3 έτη υπηρεσίας)

Γ) για την υπηρεσία του από 1/1/2011 μέχρι 01/05/2017 (έτη 6, μήνες 4).

Ειδικώς, για την υπηρεσία του την τελευταία 5ετία, δικαιούται βασική σύνταξη, της οποίας το ποσό θα ανέρχεται σε 360 x 6 x 60/200 (ποσοστό μείωσης της βασικής π.χ αν φύγει στα 62)/30 (συνολικός χρόνος ασφάλισης)=21,60€ μηνιαίως, καθώς και αναλογική σύνταξη.

Το άθροισμα των επιμέρους ποσών που προκύπτουν με βάση τον προαναφερόμενο υπολογισμό (και εφόσον o μέσος μισθός ή το μισθολογικό κλιμάκιο που θα ληφθούν υπόψη για τον συνταξιοδοτικό υπολογισμό είναι σχετικά υψηλό), θα οδηγούσαν έως και 18/08/2015, δηλαδή πριν τους νόμους 4336/2015 και 4337/2015, σε μια μειωμένη σύνταξη της τάξεως των 900,00 ευρώ μεικτά (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν επιδομάτων). Από 01/09/2015, το ποσό αυτό κατέρχεται περίπου στα 720,00 Ευρώ μεικτά, δηλαδή θα είναι κατά 20% μειωμένο.

Μετά τον επανυπολογισμό, ενδεχομένως το ποσό να μην επηρεαστεί περαιτέρω.

 

Πηγή: capital.gr

ΑΝΗΖΗΤΗΣΗ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ 104.6FM

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ

Ιδιότητα: Πρόεδρος Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ)
Ιδιότητα: Αντιπρόεδρος της Μεσογειακής Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Γυναικών
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΥΛΙΚΟ

ΡΟΗ

 • Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Βέροια
  Πηγή: newpost.gr2018/06/24
 • Ομηρος η Μέρκελ της σκληρής Δεξιάς
  Πηγή: tovima.gr2018/06/24
 • Το σόου στο Ζάππειο
  Πηγή: tovima.gr2018/06/24
 • Παιχνίδια εθνικής ταυτότητας
  Πηγή: tovima.gr2018/06/24
 • Η μεγαλοφυΐα αποτυπωμένη στον… χάρτη
  Πηγή: tovima.gr2018/06/24
 • Ο Thomas Cook επενδύει €150 εκατ. στην Ελλάδα
  Πηγή: tovima.gr2018/06/24
 • Εξατομικευμένη ογκολογία στο Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας
  Πηγή: newpost.gr2018/06/24
 • Βασικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια
  Πηγή: newpost.gr2018/06/24
 • Η 60χρονη Melanie Griffith έχει κορμί που θα ζήλευαν πολλές!
  Πηγή: newpost.gr2018/06/24
 • Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη της αεροπορικής βάσης Δεκέλειας, συνελήφθη ο οδηγός
  Πηγή: naftemporiki.gr2018/06/24
 • Αμερικανός ΥΠΕΞ: «Μάλλον σύντομα» θα συναντηθούν Τραμπ-Πούτιν
  Πηγή: naftemporiki.gr2018/06/24
 • Α. Ταγιάνι: Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού δεν πρέπει να οδηγήσει σε καταστροφή της Ε.Ε.
  Πηγή: naftemporiki.gr2018/06/24
 • Μεσογειακοί αγώνες: Πρώτη στον όμιλό της η Εθνική βόλεϊ Γυναικών
  Πηγή: naftemporiki.gr2018/06/24
 • Τουρκία: Κάλπες σε κλίμα πόλωσης -Θα εκλεγεί ο Ερντογάν από τον α’ γύρο;
  Πηγή: iefimerida.gr2018/06/24
 • Μουντιάλ 2018: Ο Κρόος κράτησε ζωντανή τη Γερμανία
  Πηγή: naftemporiki.gr2018/06/24

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ