Νέο πολυνομοσχέδιο με προαπαιτούμενα προ των «πυλών» του Κοινοβουλίου

  • Νοέμβριος 17, 2015

Τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις των 100 και των 12 δόσεων για τα χρέη προς το Δημόσιο, αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας των Ι.Χ. αυτοκινήτων, κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν την επιβολή ΦΠΑ 23% στις υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης και αντικατάστασή τους με «ισοδύναμα» μέτρα, όπως η επιβολή τέλους 5 λεπτών του ευρώ σε κάθε στήλη παιχνιδιού του ΟΠΑΠ, ΟΠΑΠ αναδιατύπωση των διατάξεων για την απαλλαγή των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από ποινικές, αστικές και πειθαρχικές ευθύνες σε περιπτώσεις παραγραφής φορολογικών υποθέσεων καθώς και άρση του φορολογικού απορρήτου έναντι της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) θα προβλέπει, μεταξύ πολλών άλλων, ένα νέο πολυνομοσχέδιο που κατά πάσα πιθανότητα κατατίθεται έως το πρωί της Τετάρτης στη Βουλή.

Το πολυνομοσχέδιο, στο οποίο θα περιληφθούν και οι ρυθμίσεις για το νέο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, θα περιέχει και πάλι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο με φορολογικές διατάξεις, οι οποίες θα προβλέπουν:

Αλλαγή των όρων για την αποβολή οφειλετών από τη ρύθμιση των 100 δόσεων του ν. 4321/2015. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων επέρχεται σε περίπτωση που ο υπαχθείς σ’ αυτήν οφειλέτης δεν τακτοποιήσει (δεν εξοφλήσει ολοσχερώς ή δεν ρυθμίσει σε δόσεις) μια νέα τρέχουσα ληξιπρόθεσμη οφειλή του προς το Δημόσιο εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ατομικής ειδοποίησης. Με τις νέες διατάξεις, θα προβλέπεται η μείωση της προθεσμίας των 30 ημερών στις 20 ημέρες από την 1η-6-2016 και στις 10 μέρες από την 1η-1-2017. Δεν αποκλείεται επίσης να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της προθεσμίας, δηλαδή να οριστεί ότι αυτή αρχίζει να «τρέχει» από τη χρονική στιγμή που η νέα οφειλή θα καταστεί ληξιπρόθεσμη και όχι από τη στιγμή της κοινοποίησης της ατομικής ειδοποίησης! Στην περίπτωση αυτή τα χρονικά περιθώρια που θα έχει στη διάθεσή του ο οφειλέτης για να αποφύγει την αποβολή του από τη ρύθμιση των 100 δόσεων θα μειωθούν σημαντικά και εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι θα έρθουν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να απολέσουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Απλοποίηση της διαδικασίας υπαγωγής νέων φορολογικών οφειλών στην «πάγια ρύθμιση» των 12 μηνιαίων δόσεων. Θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους οφείλουν στο Δημόσιο χρέη που δεν έχουν ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμα να τα ρυθμίζουν σε 12 μηνιαίες δόσεις με την «πάγια ρύθμιση» υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τις σχετικές αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή νέων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στην «πάγια ρύθμιση» των 12 μηνιαίων δόσεων θα καθιερωθεί με σκοπό να διευκολύνει κυρίως όσους έχουν εντάξει παλαιότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Θα προβλέπεται δηλαδή ότι όποιος οφειλέτης είναι ενταγμένος στη ρύθμιση των 100 δόσεων για παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη του και ταυτόχρονα οφείλει ένα νέο χρέος στο Δημόσιο (π.χ. από φόρο εισοδήματος του τρέχοντος έτους κ.λπ.) θα μπορεί να εντάξει το χρέος αυτό στην «πάγια ρύθμιση» των 12 δόσεων πριν καταστεί ληξιπρόθεσμη η 1η δόση αποπληρωμής του. Η ένταξη του νέου, μη ληξιπρόθεσμου χρέους στην πάγια ρύθμιση θα μπορεί να γίνει μέσω Διαδικτύου, με την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης.

3 Αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας των Ι.Χ. αυτοκινήτων. Οπως ήδη έχει αποκαλύψει η «Ν», η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προωθεί ρυθμίσεις που προβλέπουν: α) Αυξήσεις 4,55% έως 6,67% στα τέλη κυκλοφορίας για Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 1.357 κυβικών εκατοστών που ταξινομήθηκαν και κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά από το 2006 και μέχρι την 30ή Οκτωβρίου 2010, δηλαδή για αυτοκίνητα μεσαίου και μεγάλου κυβισμού παλαιότητας 5 έως 10 ετών.

β) Μειώσεις κατά 4,55% στα τέλη κυκλοφορίας για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών που ταξινομήθηκαν και κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το 2001 έως το 2005.

γ) Μειώσεις κατά 5,66%-6,82% στα τέλη κυκλοφορίας για τα ΙΧ αυτοκίνητα άνω των 1.357 κυβικών εκατοστών που ταξινομήθηκαν και κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα πριν από το 2001.

δ) Κατάργηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας για περίπου 97.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν και τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά την 30ή Οκτωβρίου 2010 και τα οποία εκπέμπουν ρύπους από 90 έως και 100 μικρογραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Τα αυτοκίνητα αυτά θα επιβαρυνθούν με τέλη που θα κυμαίνονται από 81 έως και 90 ευρώ.

ε) Αύξηση των τελών κυκλοφορίας για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά στην Ελλάδα και εκπέμπουν ρύπους άνω των 100 μικρογραμμαρίων διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Τα ετήσια τέλη που ήδη πληρώνουν οι κάτοχοι αυτών των αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθούν κατά 10 έως και 50 ευρώ.

4 Οι αλλαγές στα γενόσημα μετά και την ανακοστολόγηση των φαρμάκων

5 Κατάργηση των διατάξεων των ν. 4334/2015 και 4336/2015 με τις οποίες προβλέπεται η επιβολή ΦΠΑ 23% στις υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης και αντικατάστασή τους με «ισοδύναμα» μέτρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σε χθεσινή συνάντηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών συζητήθηκε η ελληνική πρόταση για την αντικατάσταση του μέτρου που προβλέπει την επιβολή ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση με ένα άλλο «ισοδύναμο» μέτρο το οποίο προβλέπει την επιβολή τέλους 0,05 ευρώ ανά στήλη τυχερού παιχνιδιού του ΟΠΑΠ. Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες των θεσμών ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία για την ελληνική πρόταση, καθώς αμφισβήτησαν την αποδοτικότητα του προτεινόμενου μέτρου, προβάλλοντας ένα επιχείρημα που οι ίδιοι δεν αποδέχονται σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις όταν πρόκειται εκείνοι να επιβάλουν πολύ χειρότερα φορολογικά μέτρα σε βάρος διαφόρων άλλων κατηγοριών Ελλήνων πολιτών: την πτώση του τζίρου και την συνεπακόλουθη μείωση των εσόδων! Μετά την εξέλιξη αυτή, το ειδικό τέλος στα τυχερά παιχνίδια δεν παύει να αποτελεί το βασικό «ισοδύναμο» για την αντικατάσταση του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, όμως δεν αποκλείεται τελικά να υπάρξουν και άλλα συμπληρωματικά «ισοδύναμα» μέτρα.

Βελτιωμένη αναδιατύπωση των διατάξεων του προηγούμενου πολυνομοσχεδίου, οι οποίες προέβλεπαν την απαλλαγή των υπαλλήλων της ΓΓΔΕ (εφοριακών και τελωνειακών) από αστικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες για παραγραφή ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και απαιτήσεων από οφειλέτες του Δημοσίου.

7 Αρση του φορολογικού απορρήτου και ενώπιον της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προκειμένου η ανεξάρτητη αυτή αρχή να μπορεί να αντλεί πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος για την εξυπηρέτηση των αναγκών της στη διενέργεια αξιόπιστων στατιστικών ερευνών.

 

Πηγή: naftemporiki.gr

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ