Όλη η απόφαση που αθωώνει την ΕΚΤ για τις ζημίες των ιδιωτών από το ελληνικό PSI+

  • Οκτώβριος 23, 2015
H αγωγή κατατέθηκε από ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι αξιώνουν αποζημίωσης περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ ο καθένας
Το bankingnews δημοσιεύει ολόκληρη την απαλλακτική για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τελική απόφαση του Ευρωπαϊκού Γενικού Δικαστηρίου κατά της αίτησης αποζημίωσης που κατέθεσε ο Alessandro Accorinti, κάτοικος Nichelino (Ιταλίας) και η Nausicaa Anadyomène SAS, εταιρία εδρεύουσα στο Παρίσι (Γαλλία), για την υπόθεση των ελληνικών ομολόγων, μετά το περίφημο «κούρεμα» μέσω του PSI τον Φεβρουάριο του 2012.
Πρόκειται για αγωγή που κατατέθηκε από ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι αξιώνουν αποζημίωσης περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ ο καθένας από την απομείωση των χρεογράφων ελληνικού δημοσίου, τα οποία μετά το Eurogroup του Φεβρουαρίου του 2012, «κουρεύτηκαν» κατά 53,3% μετά από συμφωνία που υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι τράπεζες των χωρών μελών της ευρωζώνης και η Τράπεζα της Ελλάδας με σκοπό την βιωσιμότητα του τότε ελληνικού χρέους.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Eurogroup της 12ης Φεβρουαρίου αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Η Ευρωομάδα εκτιμά ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί πρόσφορη βάση για την αποστολή προσκλήσεως ανταλλαγής προς τους κατόχους χρεογράφων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI).
Η επιτυχία του PSI αποτελεί αναγκαίο προαπαιτούμενο για το πρόγραμμα που πρόκειται να αντικαταστήσει το τρέχον πρόγραμμα.
Η Ευρωομάδα προσδοκά σημαντική συμμετοχή των ιδιωτών πιστωτών στην ανταλλαγή χρέους, γεγονός που θα συνέβαλλε ουσιωδώς στο να καταστεί το χρέος της [Ελληνικής Δημοκρατίας] βιώσιμο.
Η ανακοίνωση ανέφερε μάλιστα , ότι «ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει επιδείξει προθυμία να υποστηρίξει την (Ελληνική Δημοκρατία) εθελοντικά αξιοποιώντας διάφορες δυνατότητες προς περαιτέρω ενίσχυση της γενικής βιωσιμότητας.
Η καθαρή συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα εκτιμάται σε 37 δισ. ευρώ».
Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Tράπεζα υποστηρίζει στο δικόγραφο ότι, «η αγωγή είναι απαράδεκτη και οι ενάγοντες Alessandro Accorinti και όλοι όσοι εκπροσωπούνται από την εταιρεία Nausicaa Anadyomène SAS, δεν δικαιούνται αποζημίωσης».
Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «η ζημία δεν τεκμηριώνεται από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, καθώς δεν παρέθεσαν στο δικαστήριο στοιχεία που αφορούσαν την ημερομηνία και την τιμή αγοράς των ελληνικών χρεογράφων, τον αρχικό χρόνο λήξεώς τους, τα ειδικά χαρακτηριστικά των τοκομεριδίων των εν λόγω χρεογράφων, τα ποσοστά απομειώσεως της αξίας καθενός εξ αυτών, ώστε να μειωθεί το καταβλητέο ποσό των νέων τοκομεριδίων, και τέλος, «η αποτίμηση του επενδυτή για το 15 % των συνδεδεμένων με το ΑΕΠ χρεογράφων του ΕΤΧΣ, ετήσιας ή διετούς διάρκειας, τα οποία δόθηκαν ως αντάλλαγμα».

Συγκεκριμένα, ολόκληρη η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου έχει ως εξής:

Πατήστε εδώ για την απόφαση

Πηγή  : bankingnews.gr

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ