Πειραιώς: Τα μυστικά της προαιρετικής προσφοράς σε κατόχους ομολόγων

  • Οκτώβριος 15, 2015
Ανοίγει τον χορό της διαχείρισης παθητικού η Πειραιώς. Η δημόσια προσφορά για υβριδικά, μειωμένης εξασφάλισης και senior bonds αξίας περίπου 594 εκατ. ευρώ. Πως θα συμβάλουν στην ανακεφαλαιοποίηση. Γρίφος οι ακριβείς όροι του ανταλλάγματος. Οι ανάδοχοι.
Το χορό των προαιρετικών δημόσιων προσφορών προς τους κατόχους ομολόγων μειωμένης αλλά και κύριας εξασφάλισης ανοίγει η Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ +5,71%, προετοιμαζόμενη για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που θα προκύψουν από τη συνολική αξιολόγηση της ΕΚΤ.

Με ανακοίνωσή της σήμερα, η τράπεζα γνωστοποίησε την υποβολή προαιρετικών δημόσιων προσφορών στους εναπομείναντες κατόχους υβριδικών τίτλων, ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης και ομολόγων κύριας εξασφάλισης.

Σήμερα, η τράπεζα διαθέτει υβριδικούς τίτλους ονομαστικής αξίας 200 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις 16 εκατ. βρίσκονται στα χέρια των ιδιωτών, ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης ονομαστικής αξίας 400 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τίτλοι 213 εκατ. ευρώ αποτελούν το free float, και ομόλογα κύριας εξασφάλισης ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων σε κυκλοφορία βρίσκονται τίτλοι αξίας 365 εκατ. ευρώ. Οι υπόλοιποι τίτλοι έχουν ήδη αγοραστεί από την τράπεζα.

Με βάση τους όρους της προσφοράς, οι κάτοχοι υβριδικών τίτλων και μειωμένης εξασφάλισης ενέχουν τον κίνδυνο, αν δεν αποδεχτούν την προσφορά, να υποστούν υποχρεωτική μετατροπή ή και απομείωση.

Αντίθετα, οι κάτοχοι ομολόγων κύριας εξασφάλισης δεν διατρέχουν με το υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς αντίστοιχο κίνδυνο, παρά μόνο αν η τράπεζα οδηγηθεί σε εξυγίανση.

Αλλωστε, μέχρι τις 9 το πρωί της 4ης Νοεμβρίου (ώρα Λονδίνου), οι κάτοχοι των παραπάνω ομολόγων θα γνωρίζουν τόσο τις κεφαλαιακές ανάγκες που θα έχουν προκύψει από τη συνολική αξιολόγηση, όσο και το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο θα διενεργηθεί η ανακεφαλαιοποίηση και θα καθοριστούν οι όροι του bail in. Επιπρόσθετα, θα γνωρίζουν τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου της τράπεζας.

Η ιδιαιτερότητα των συνθηκών της ανακεφαλαιοποίησης, εξηγεί το γεγονός ότι δεν προσδιορίζεται προς το παρόν το τίμημα και οι ειδικότεροι όροι ανταλλαγής.

Οι κάτοχοι ομολόγων που θα αποδεχθούν την προαιρετική δημόσια προσφορά θα πάρουν ως αντάλλαγμα έναν τίτλο μετατροπής, σε μετρητά ή μετοχές, με τους όρους να προσδιορίζονται αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των κεφαλαιακών αναγκών.

Σύμβουλοι και ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι οι Deutsche Bank, UBS και Credit Suisse.

Η δημόσια προσφορά

Η προσφορά της τράπεζας αφορά σε όλους τους εκκρεμείς προνομιακούς τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου, συνολικής αξίας 200 εκατ. ευρώ της Piraeus Group Capital, στους subordinated τίτλους της Piraeus Group Finance PLC ύψους 400 εκατ. ευρώ με λήξη το 2016 και στους τίτλους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5% της Piraeus Group Finance PLC που λήγουν τον Μάριο του 2017.

Οπως αναφέρει, η επαναγορά θα πραγματοποιηθεί έναντι νέων μη ανταλλάξιμων τίτλων (non trasferable receipts).

Η κίνηση έχει στόχο να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας, που έχει πληγεί από τις μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα.

Η περίοδος αποδοχής της δημόσιας προσφοράς ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται στις 4 Νοεμβρίου, στις 9 π.μ. (ώρα Λονδίνου). Η ημερομηνία διακανονισμού εκτιμάται ότι θα είναι «γύρω» στις 9 Νοεμβρίου.

Οπως αναφέρει στην πρόταση η τράπεζα, «οι Προσφορές Ανταλλαγής σχετικά με τους Τίτλους του 2016 και τους Τίτλους Αόριστης Διάρκειας αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι, σε περίπτωση που η κρατική ενίσχυση καταστεί αναγκαία για την ικανοποίηση οποιουδήποτε μέρους τυχόν επιπλέον κεφαλαιακών απαιτήσεων που δύνανται να επιβληθούν ως αποτέλεσμα της Συνολικής Αξιολόγησης που διεξάγεται επί του παρόντος από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ), ή κατ’ άλλο τρόπο, ο επιμερισμός βαρών (burden sharing) θα πρέπει να επιτευχθεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, διαμέσου εισφορών από κατόχους τίτλων μετοχών, υβριδικών κεφαλαίων και χρεωστικούς τίτλους μειωμένης εξασφάλισης του Προτείνοντα.»

Οι προτάσεις της Πειραιώς θα εξεταστούν σε ξεχωριστές συνεδριάσεις των κατόχων τίτλων κάθε σειράς, οι οποίες θα συγκληθούν, αναφορικά με κάθε σειρά κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης, στα γραφεία της Shearman a Sterling LLP (Λονδίνου) στη διεύθυνση 9 Appold Street, London EC2A 2ΑΡ, στις 6 Νοεμβρίου 2015 και ώρα Λονδίνου 9:30 ττ.μ. όσον αφορά στους Τίτλους του 2017, ώρα Λονδίνου 9:45 π.μ. όσον αφορά στους Τίτλους του 2016, και ώρα Λονδίνου 10.00 π.μ. όσον αφορά στους Τίτλους Αόριστης Διάρκειας.

Υπενθυμίζεται ότι αν συναινέσουν στην πρόταση τα 2/3 των ομολογιούχων, αυτή γίνεται υποχρεωτική για το σύνολο των ομολογιούχων κάθε σειράς.

Πηγή: euro2day.gr

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ