Στην τελική ευθεία η ενεργητική διαχείριση των «bad banks» της ΤτΕ

  • Μάρτιος 28, 2016

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση των χαρτοφυλακίων των υπό εκκαθάριση τραπεζών σε διεθνή κοινοπραξία, η οποία θα αναλάβει την περαιτέρω ενεργητική διαχείρισή τους.  

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, πολύ κοντά στην υπογραφή συμφωνίας για την ανάληψη της διαχείρισης βρίσκεται η κοινοπραξία των PWC, Hoist και Qualco. Η τελευταία είναι εταιρία συστημάτων πληροφορικής και μπορεί να διαχειριστεί πλατφόρμες βάσεων δεδομένων, ενώ η σουηδική Hoist κατέχει ηγετικό ρόλο στις συνεργασίες με τράπεζες διεθνώς για τις αναδιαρθρώσεις δανείων.

Η συνολική αξία των δανείων που έχει αποκτήσει προς διαχείριση η Hoist ανερχόταν στις 31/12/15 σε 11,3 δις. σουηδικές κορώνες, ενώ πέρσι τα συνολικά της έσοδα ανήλθαν σε 2,25 δις. κορώνες. Η μητρική Hoist Finance είναι εισηγμένη στο Nasdaq Στοκχόλμης, στη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Εκτός της Σουηδίας, η Hoist  έχει παρουσία σε Γερμανία, Αυστρία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία και Πολωνία.

Όπως είχε γράψει το Capital.gr, υπό ενιαία «ομπρέλα» διαχείρισης (όχι νομική αλλά λειτουργική ενοποίηση) θα βρεθούν οι εκκαθαρίσεις 14 τραπεζών, με συνολικό ενεργητικό 9,6 δις. ευρώ. Από αυτά τα προβληματικά δάνεια, μέχρι στιγμής έχουν ανακτηθεί 700 εκατ. ευρώ, ενώ με την ενιαία διαχείρισή τους εκτιμάται ότι το ποσό των ανακτήσεων θα μπορούσε να τριπλασιαστεί. Σημειώνεται ότι η διεθνής κοινοπραξία δεν θα αγοράσει το χαρτοφυλάκιο των υπό εκκαθάριση τραπεζών, αλλά θα επιδιώξει, μέσα από τη λειτουργική ενοποίηση των εκκαθαρίσεων, να επιτύχει καλύτερη διαχείριση των δανείων. Στην πορεία, ωστόσο, και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αγορές, θα εξεταστεί και η αγορά προβληματικών δανείων.

Σημειώνεται ότι ήδη από το 2014 η BlackRock είχε εισηγηθεί στην ΤτΕ την ενοποίηση των επιμέρους εκκαθαρίσεων, όπως επίσης και τη θέσπιση χρονοδιαγραμμάτων και ποσοτικών στόχων, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να μεγιστοποιηθεί η ανάκτηση κεφαλαίων από τα προβληματικά στοιχεία ενεργητικού των «κακών» τραπεζών που τα προηγούμενα χρόνια απορροφήθηκαν από άλλες τράπεζες.

Το προβληματικό χαρτοφυλάκιο των υπό εκκαθάριση τραπεζών περιλαμβάνει τα «κακά» δάνεια των τραπεζών ΑΤΕ Βank, FBB, Probank, Proton Bank, T-bank, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και των συνεταιριστικών Αχαϊκή, Δωδεκανήσου, Ευβοίας, Λαμίας, Λέσβου-Λήμνου, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, η άδεια της οποίας ανακλήθηκε στα τέλη του 2015 όταν απέτυχε να καλύψει την απαιτούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Μέσω ρυθμίσεων και ειδικών διευθετήσεων οι εκκαθαρίσεις είχαν στόχο να εισπράξουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και να ρευστοποιήσουν ακίνητα και άλλες συμμετοχές που περιλαμβάνονταν στα υπό εκκαθάριση στοιχεία ενεργητικού.  Αποδέκτης των σχετικών εισπράξεων είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή οι εισπράξεις αυτές αποτελούν έσοδο για το Δημόσιο, το οποίο τώρα προσδοκά μεγιστοποίησή τους μέσω της ενιαίας ενεργητικής διαχείρισης.

Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα χρόνια το ΤΧΣ έχει διαθέσει συνολικά κεφάλαια 13,5 δισ. ευρώ για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των τραπεζών που τέθηκαν σε εκκαθάριση. Ωστόσο, το χαρτοφυλάκιο δανείων των τραπεζών που διαχειρίζονται οι εκκαθαριστές είναι σημαντικά χαμηλότερο των 13,5 δισ. ευρώ, καθώς σημαντικό μέρος του χρηματοδοτικού κενού (ειδικά στην Αγροτική και το Τ.Τ.) αφορούσε ζημίες από το PSI.

Πηγή:capital

 

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ