Υπό τη μεγάλη αίρεση της ανάπτυξης, την οποία τραπεζίτες και άνθρωποι της αγοράς δεν βλέπουν ούτε με το «κιάλι» ως προοπτική με την πολιτική της κυβέρνησης, τίθεται το μέλλον των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων.

Παράλληλα με την πορεία του ΑΕΠ από την οποία θα εξαρτηθεί καταρχάς το πότε θα μπει «φρένο» στην επιδείνωση των «κόκκινων» δανείων, τρία ακόμη «προαπαιτούμενα» νομοθετικού χαρακτήρα θα κρίνουν το πόσο γρήγορα θα «τρέξει» το σχέδιο της λειτουργικής αναδιάρθρωσης των προβληματικών επιχειρήσεων: εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετοχοποιήσεις χρεών και νομική κάλυψη υπογραφής. Πρόκειται για ζητήματα που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του μήνα στο πλαίσιο των απαιτήσεων του τεχνικού μνημονίου.

α) Εξωδικαστικός συμβιβασμός

Από τους τρεις πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί το έργο της αναδιάρθρωσης των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός κρίνεται μείζων, αποτελώντας το σημείο της ουσιαστικής εκκίνησης των αναδιαρθρώσεων. Μάλιστα, θεωρείται ως το μόνο μέσο για την αποτροπή των επιχειρήσεων να προσφεύγουν στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Η χρήση του άρθρου 99 επιδιώκεται να αποφευχθεί πάση θυσία μελλοντικά για όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι, όχι μόνο απομειώνει στο 1/10 την αξία της επιχείρησης, αλλά επιπλέον καθιστά πολύ δύσκολη την προσέλκυση ενδιαφέροντος από επενδυτές. Επομένως, ο στόχος πρέπει να είναι πριν φτάσουν οι επιχειρήσεις στο στάδιο αυτό, να έχει βρεθεί τρόπος διευθέτησης των χρεών τους και προοπτική για το μέλλον των ιδίων, του κλάδου τους και της απασχόλησης.

Τη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού πρακτικά περιμένουν και τα funds που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στη διαχείριση των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων προκειμένου να προχωρήσουν σε λειτουργικές αναδιαρθρώσεις και εισροή νέων επενδυτικών κεφαλαίων σε βιώσιμες επιχειρήσεις.

Όπως έχει γράψει το Capital.gr, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός θα γίνεται με ειδικό διαμεσολαβητή και βάσει μελέτης βιωσιμότητας και ρευστότητας της επιχείρησης. Στους εμπλεκόμενους θα δίνεται συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την κατάληξη σε συμφωνία επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης, ειδάλλως την επομένη η επιχείρηση θα πτωχεύει. Ανοιχτό παραμένει ακόμη το ποσοστό της σύμφωνης γνώμης των πιστωτών για να προχωρήσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Αυτό αναμένεται άνω του 50%, καθώς με βάση τα ισχύοντα στο εξωτερικό, το ποσοστό συμφωνίας των πιστωτών για τις αναδιαρθρώσεις εταιρικών χρεών κινείται από 45% μέχρι 65%.

β) Μετοχοποιήσεις χρεών

Καθώς μέχρι σήμερα έχει αποδειχτεί πως η εξυγίανση και λειτουργική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων έχουν παρακωλυθεί από διοικήσεις που μπλόκαραν τις προσπάθειες των τραπεζών, στρεβλώνοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό, απαιτείται δυνατότητα άμεσης μετοχοποίησης των χρεών υπερχρεωμένων επιχειρήσεων (debt to equity swap), με «αποβολή» της μη συνεργάσιμης διοίκησής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, εξετάζεται η αποπομπή της διοίκησης μιας επιχείρησης αυτομάτως όταν ο δανεισμός της ξεπερνά ένα ποσοστό πάνω από την αξία της. Το ποσοστό αυτό εξετάζεται να είναι πάνω από 50%, ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, η οποία δίνει δικαίωμα στην τράπεζα που δανείζει την επιχείρηση να την διοικήσει, τοποθετώντας δικά της μέλη στο διοικητικό συμβούλιο. Σημειώνεται ότι στο εξωτερικό, εφόσον ο δανεισμός μιας επιχείρησης υπερβεί το 25%, η τράπεζα βάζει αυτομάτως δικό της ελεγκτή στα οικονομικά της επιχείρησης.

γ) Νομική κάλυψη υπογραφής

Η παροχή νομικής κάλυψης για αστικές και ποινικές ευθύνες, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από αναδιαρθρώσεις δανείων, θα αφορούν όχι μόνο σε στελέχη τραπεζών, αλλά και σε κρατικούς λειτουργούς που θα χειριστούν τα σχέδια διάσωσης υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Και αυτό, διότι η αντιμετώπιση των οφειλών των επιχειρήσεων θα περιλαμβάνει τις οφειλές τους τόσο προς τις τράπεζες, όσο και προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία.

Η απουσία νομικής κάλυψης για τις αναδιαρθρώσεις επιχειρηματικών χρεών έχει οδηγήσει ουσιαστικά στην παράλυση του τραπεζικού συστήματος, λόγω της παρατεταμένης αποχής των τραπεζιτών από πάσης φύσεως επιχειρηματικές αποφάσεις και υπογραφές υπό τον φόβο του εισαγγελέα.

Με τη νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται προς τα τέλη του μήνα θα προβλέπεται ότι αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων από στελέχη των τραπεζών ή κρατικούς λειτουργούς, με καλή πίστη, προς το συμφέρον του πιστωτή και σε συμμόρφωση με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και αντικειμενικά κριτήρια, θα θεωρούνται νόμιμες όσον αφορά την αστική και ποινική ευθύνη. Η νομική κάλυψη, ωστόσο, θα εμπεριέχει αυστηρές ασφαλιστικές δικλίδες, μεταξύ των οποίων, όπως έχει γράψει το Capital.gr, η απαγόρευση υπογραφής για την έγκριση σχεδίων αναδιάρθρωσης σε συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού με τον επιχειρηματία.

Πηγή:capital