Τι προβλέπει το νομοσχέδιο με τις 120 δόσεις για τις οφειλές στην εφορία – Όλα τα παραδείγματα

  • Μάιος 6, 2019
Το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις προς την εφορία
Tη δυνατότητα σε 3,9 εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου να εξοφλήσουν τμηματικά, σε 18 έως και 120 μηνιαίες δόσεις, τις οφειλές τους προς την Εφορία, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως την 31η-12-2018 παρέχει η κυβέρνηση με το νέο νομοσχέδιο που καταθέτει τη Δευτέρα 6 Μαΐου στη Βουλή.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν προβλέπονται περιουσιακά κριτήρια, ενώ τα εισοδήματα που θα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του αριθμού των δόσεων θα είναι σε κάθε περίπτωση τα πραγματικά δηλωθέντα και όχι αυτά που προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
Η ρύθμιση, όπως ανακοινώθηκε από την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου σε συνέντευξη τύπου την Κυριακή (5/52019) στο υπουργείο Οικονομικών, προβλέπει τα ακόλουθα ανά κατηγορία οφειλετών:

– Οι οφειλέτες μπορούν να εξοφλήσουν τμηματικά, σε 18 έως και 120 μηνιαίες δόσεις, τις οφειλές τους προς την Εφορία, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως την 31η-12-2018.

– Δεν προβλέπονται περιουσιακά κριτήρα ενώ τα εισοδήματα που θα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του αριθμού των δόσεων θα είναι σε κάθε περίπτωση τα πραγματικά δηλωθέντα και όχι αυτά που προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

1. Παρέχεται δυνατότητα ρὐθμισης, έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις, οφειλών προς τη Φορολογικἠ Διοίκηση που βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως 31-12-2018.

2.Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος εκτός από αυτούς που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

3. Σε φορολογούμενους με ετήσια εισοδήματα έως 10.000 ευρώ παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις με το ελάχιστο ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης να μην μπορεί να είναι χαμηλότερο των 30 ευρώ. Ειδικά για τους φορολογούμενους αυτούς η ρύθμιση δεν προβλέπει επιβάρυνση με τόκους εφόσον το συνολικό ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.

4. Για φορολογούμενους με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα ισχύει προοδευτική κλίμακα συντελεστών με βάση την οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων σε συνάρτηση με το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής.Για όσους βαρύνονται με τέκνα ο συντελεστής θα μειώνεται προκειμένου ο αριθμός των δόσεων να είναι μεγαλύτερος. Και για τους φορολογούμενους αυτούς το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσεις δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 30 ευρώ.

5. Σε περίπτωση εφάπαξ αποπληρωμής της ρυθμιζόμενης οφειλής προβλέπεται διαγραφή του συνόλου (του 100%) των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν συσσωρευθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

6. Σε περίπτωση επιλογής δόσεων θα ισχύουν μειώσεις έως 90% στα ποσά των προσαυξήσεων και των τόκων.

7. Ο ελάχιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης ορίζεται στις 18.

Νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

1. Οι οφειλές που προέρχονται από τακτικές αιτίες δηλαδή από φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝ.Φ.Ι.Α. κ.λπ., θα μπορούν να ρυθμίζονται έως και σε 18 μηνιαίες δόσεις.

2. Οι έκτακτες οφειλές, δηλαδή αυτές που προέρχονται από φόρους κληρονομιών, εφάπαξ ποσά προστίμων κ.λπ. θα μπορούν να ρυθμίζονται έως και σε 30 μηνιαίες δόσεις.

3. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης καθορίστηκε στα 30 ευρώ.

4. Στη ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν οφειλές που βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31-12-2018.

5.Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ρυθμιζόμενης οφειλής θα προβλέπεται διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν συσσωρευθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

6. Σε περίπτωση επιλογής της αποπληρωμής σε δόσεις θα προβλέπονται μειώσεις στις προσαυξήσεις και τους τόκους.

Χρονικό περιθώριο:

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθούν έως τις 28 Ιουνίου 2019.

Λοιπά στοιχεία:

1. Οι οφειλέτες μπορούν, αν θέλουν, να εντάξουν στη νέα ρύθμιση και ήδη ρυθμισμένες οφειλές τους, ενταγμένες στις «πάγιες ρυθμίσεις» των 12 ή 24 μηνιαίων δόσεων.

2. Για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση θα προβλέπεται επίσης αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (κατασχέσεων, πλειστηριασμών κ.λπ.).

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο οφειλέτης δεν θα έχει πληρώσει εμπρόθεσμα δύο συνεχόμενες δόσεις θα χάνει τη ρύθμιση.

4. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση θα αρχίσει να λειτουργεί από τις 14 Μαΐου για τα φυσικά πρόσωπα και από τις 15 Μαΐου για τα νομικά πρόσωπα.

5. Τα νομικά πρόσωπα (κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση ανέρχονται σε 104.000, ενώ οι συνολικές οφειλές τους, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν, φθάνουν τα 20 δισ. ευρώ. Από τις οφειλές αυτές τα 17 δισ. ευρώ είναι ποσά που υπερβαίνουν το 1.000.000 ευρώ ανά οφειλέτη.

6. Όσα νομικά πρόσωπα έχουν ήδη ενταχθεί στον εξωδικαστικό συμβιβασμό δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση. Όσα όμως νομικά πρόσωπα δεν έχουν ακόμη λάβει ακόμη έγκριση για ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό μπορούν να επιλέξουν είτε την ένταξή τους στη ρύθμιση είτε την παραμονή τους στον εξωδικαστικό.

Παραδείγματα υπολογισμού δόσεων

– Οφειλέτης με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ και με οφειλή 3.600 ευρώ θα μπορεί να αποπληρώσει τη συγκεκριμένη οφειλή σε 120 μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ εκάστη.

– Οφειλέτης με ετήσιο εισόδημα 13.000 ευρώ και με οφειλή 3.000 ευρώ θα έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το χρέος του σε 100 μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ εκάστη.

– Οφειλέτης με ετήσιο εισόδημα 21.000 ευρώ και με οφειλή 30.000 ευρώ θα μπορεί να αποπληρώσει το ποσό της οφειλής του σε 120 μηνιαίες δόσεις.

– Οφειλέτης με ετήσιο εισόδημα 51.000 ευρώ και με χρέος 3.000 ευρώ θα μπορεί να εξοφλήσει το χρέος αυτό σε 18 μηνιαίες δόσεις.

– Οφειλέτης με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ που χρωστά 6.000 ευρώ θα έχει το δικαίωμα να αποπληρώσει την οφειλή του σε 51 μηνιαίες δόσεις. Αν  βαρύνεται με 1 εξαρτώμενο τέκνο τότε θα έχει δικαίωμα αποπληρωμής σε 60 μηνιαίες δόσεις.

ΠΗΓΗ www.bankingnews.gr

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ