Τοκογλυφικά επιτόκια 6,5% θα πληρώνουν οι πολίτες για να ρυθμίσουν τα χρέη τους στην Εφορία ενώ το δημόσιο δανείζεται με αρνητικά επιτόκια

  • Νοέμβριος 26, 2019
Άδικο έχουν λοιπόν εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που την χαρακτηρίζουν πανάκριβη φθάνοντας στο σημείο να αναζητούν λύσεις με δάνεια από τις τράπεζες για να μπορέσουν να απαλλαγούν από τα χρέη
Την ίδια ώρα που το ελληνικό δημόσιο έχει φθάσει να δανείζεται με αρνητικά επιτόκια στις δημοπρασίες των εντόκων γραμματίων, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό, απαιτεί από τους φορολογούμενους να πληρώσουν τσουχτερά επιτόκια για να ρυθμίσουν τα χρέη τους.
Και καλά το πρόγραμμα των 120 δόσεων (σ.σ. έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2019) που προέβλεπε 3% επιτόκιο η νέα όμως πάγια ρύθμιση που επιβαρύνει το ποσό της μηνιαίας οφειλής με επιτόκιο 6,5% το χρόνο;  

Άδικο έχουν λοιπόν εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που την χαρακτηρίζουν πανάκριβη φθάνοντας στο σημείο να αναζητούν λύσεις με δάνεια από τις τράπεζες για να μπορέσουν να απαλλαγούν από τα χρέη που το ίδιο το κράτος τους δημιούργησε με τα μνημόνια.
Η λογική του καρότου και του μαστιγίου είναι αντιπροσωπευτική της νέας τακτικής που θα εφαρμόσει από το 2020 το υπουργείο Οικονομικών για τους οφειλέτες της Εφορίας που έχασαν το τρένο των 120 δόσεων, αλλά και γι’ αυτούς που θα επιλέξουν το νέο έτος να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τη νέα πάγια ρύθμιση.
Η οποία νέα ρύθμιση εκτός από τσουχτερή δεν μπορεί να ξεκλειδώσει δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η συγκεκριμένη δυνατότητα υπήρχε μόνο στις 120 δόσεις.
Το καρότο όμως της νέας πάγιας ρύθμισης είναι ο διπλασιασμός του αριθμού των δόσεων.
Οι τακτικές οφειλές (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) θα μπορούν να τακτοποιηθούν σε 12 έως 24 δόσεις και οι έκτακτες (φόρος κληρονομιάς, δωρεές κ.ά.) σε έως 48 από 24 μηνιαίες δόσεις που ισχύει σήμερα.
Ειδικά για τις τακτικές οφειλές προβλέπεται ακόμη ένα καρότο: η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
Μαζί με το καρότο υπάρχει και το μαστίγιο.
Στις τακτικές οφειλές, δηλαδή τις οφειλές από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, το μαστίγιο είναι το επιτόκιο.
Όταν οι οφειλέτες επιλέγουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, θα επιβαρύνονται με μεγαλύτερο επιτόκιο. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των δόσεων τόσο μεγαλύτερο επιτόκιο θα βαρύνει τη ρυθμισμένη οφειλή, όπως τουλάχιστον θα αναφέρεται στην υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τον νόμο.

Τοκογλυφικό επιτόκιο

Σύμφωνα, πάντως, με τη σχετική διάταξη του νομοσχεδίου της διαβούλευσης, το επιτόκιο θα υπολογίζεται ως εξής:

• Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 12 δόσεις, ο τόκος υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ, χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 0,25%.
Το επιτόκιο αυτό ανέρχεται σήμερα σε 5%. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5% και με βάση τα σημερινά δεδομένα διαμορφώνεται στο 6,5% τον χρόνο (!) ή 0,54% τον μήνα.

• Σε περίπτωση απώλειας και υπαγωγής των ίδιων οφειλών στη ρύθμιση για δεύτερη φορά από τον ίδιο οφειλέτη, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα.

Στις έκτακτες οφειλές, όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς, υπάρχει ακόμα ένα μαστίγιο. Πρόκειται για το κριτήριο του εισοδήματος που θα ξεκλειδώνει τον αριθμό των δόσεων. Δηλαδή ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος που θα έχουν οι φορολογούμενοι θα καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων εξόφλησης της οφειλής. Τα κριτήρια που θα λαμβάνει υπόψη η Εφορία είναι:

■ Ο μέσος όρος του συνολικού εισοδήματός τους (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

■ Το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Το συνολικό εισόδημα θα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με συντελεστές οι οποίοι κλιμακώνονται από 4% για εισοδήματα ως 15.000 ευρώ έως και 25% για αποδοχές πάνω από 100.000 ευρώ.

Η νέα πάγια ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που θα βεβαιωθούν το 2020, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ από 15 ευρώ που ήταν στις 120 δόσεις.

Ωστόσο από τη διάταξη του νομοσχεδίου δεν προκύπτει η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών για τους συνεπείς οφειλέτες, όπως ισχύει για τις 120 δόσεις.
Η σταδιακή αποδέσμευση των κλειδωμένων λογαριασμών για όσο διάστημα οι οφειλέτες είναι συνεπείς στη ρύθμιση, που προβλέπει η σχετική νομοθετική διάταξη, έχει παγώσει προς το παρόν. Βέβαια, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείονται αλλαγές στο μέτρο, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα με την εφαρμογή της νέας πάγιας ρύθμισης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Φορολογούμενος έχει οφειλή από φόρο εισοδήματος 3.000 ευρώ η οποία βεβαιώνεται στις 10 Ιουνίου 2020.  Ο φορολογούμενος μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή σε έως 24 μηνιαίες δόσεις χωρίς την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων.

1              Ρύθμιση οφειλής σε 12 δόσεις
–              Επιτόκιο ρύθμισης: 5%
–              Μηνιαία δόση: 262,5 ευρώ  
Οι τόκοι για τον φορολογούμενο ανέρχονται σε 150 ευρώ.

2.            Ρύθμιση οφειλής σε 24 δόσεις
–              Επιτόκιο ρύθμισης: 6,5%
–              Μηνιαία δόση: 133,125 ευρώ
Οι τόκοι στις 24 δόσεις ανέρχονται σε 198 ευρώ.

Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 40.000 ευρώ έχει οφειλή από φόρο κληρονομιάς 10.000 ευρώ η οποία βεβαιώνεται την 1η Μαρτίου 2020.
Ο φορολογούμενος μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή σε έως 48 μηνιαίες δόσεις με την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων.

 Ρύθμιση οφειλής σε 48 δόσεις
–              Επιτόκιο ρύθμισης: 6,5%
–              Μηνιαία δόση: 221,9 ευρώ
Οι τόκοι ανέρχονται σε 651 ευρώ.

  Φορολογούμενος με οφειλή 70.000 ευρώ έχει μπει στο πρόγραμμα των νέων 120 δόσεων.

 Ρύθμιση οφειλής σε 120 δόσεις
–              Επιτόκιο ρύθμισης: 3%
–              Μηνιαία δόση: 600,8 ευρώ
Οι τόκοι ανέρχονται σε 2.096 ευρώ.
ΠΗΓΗ
www.bankingnews.gr

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ