Τράπεζες: Χωρίς «κούρεμα» τα senior bonds!

  • Νοέμβριος 27, 2015
Στο 100% θα μετατραπούν υποχρεωτικά σε μετοχές τα ομόλογα κύριας εξασφάλισης. Οι λόγοι και πότε θα εκδοθεί η σχετική ΠΥΣ. Τι θα γίνει με τις προνομιούχες μετοχές, τα υβριδικά και τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης. Η διαδικασία για την έκδοση της ΠΥΣ.

Στο 100% της ονομαστικής τους αξίας θα μετατραπούν σε μετοχές λόγω της ενεργοποίησης των μέτρων κατανομής βαρών (burden sharing) τα ομόλογα κύριας εξασφάλισης, με βάση τις προθέσεις κυβέρνησης και αρχών.

Με δεδομένο ότι Alpha Bank ΑΛΦΑ 0,00% και Eurobankανακεφαλαιοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου από ιδιώτες και δεν λαμβάνουν κρατική βοήθεια, ενώ σε Εθνική και Πειραιώς το σύνολο σχεδόν των κατόχων ομολόγων κύριας εξασφάλισης (senior unsecured bonds) αποδέχθηκαν οικειοθελώς την ανταλλαγή των τίτλων τους με νέες μετοχές στο 100% της ονομαστικής αξίας, η επιβολή κουρέματος δεν έχει πλέον πρακτικό αντίκρισμα.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, ενδεχόμενο «κούρεμα» των senior στην υποχρεωτική μετατροπή θα είχε αμελητέο όφελος, ενώ αντίθετα ενδέχεται να προκαλέσει μακροχρόνιες νομικές επιπλοκές.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, πρόθεση κυβέρνησης και αρχών είναι ο συντελεστής μετατροπής για τα senior bonds να είναι στο μηδέν. Να μην υποστούν δηλαδή οι ελάχιστοι εναπομείναντες τίτλοι κούρεμα και να μετατραπούν στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

Ο επικαιροποιημένος 3864 του 2010 προβλέπει ότι η εφαρμογή των μέτρων κατανομής βαρών (burden sharing) γίνεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος και καθορίζει την τάξη, το είδος, το ποσοστό και το ποσό συμμετοχής, τα μέσα ή τις υποχρεώσεις που θα υπαχθούν στα Μέτρα Κατανομής Βαρών.

Αν κριθεί, δε, απαραίτητο, διενεργείται αποτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή, ο οποίος ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η σχετική ΠΥΣ θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς νέων μετοχών της Εθνικής, καθώς στην περίπτωση της Πειραιώς που προηγείται χρονικά ως προς την ολοκλήρωση της αύξησης δεν υπάρχει αντικείμενο ενεργοποίησης του burden sharing, μια και το σύνολο των κατόχων junior και senior τίτλωναποδέχθηκαν οικειοθελώς την ανταλλαγή τους με μετρητά ή μετοχές.

Επομένως η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για το κούρεμα των προνομιούχων μετοχών Δημοσίου, υβριδικών και ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης θα βγει στις αρχές Δεκεμβρίου και σίγουρα πριν την 11η Δεκεμβρίου, που αποτελεί το όριο που έχει θέσει η ΕΚΤ για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης.

Στην περίπτωση της Εθνικής τα κεφαλαιακά μέσα και οι υποχρεώσεις που αναμένεται να μπορούν να υπαχθούν σε Μέτρα Κατανομής Βαρών περιλαμβάνουν τους τίτλους που δεν συμπεριλήφθηκαν στις προσφορές LME καθώς και αυτούς που δεν τις αποδέχθηκαν, συνολικού ύψους 308 εκατ. ευρώ.

Επίσης θα μετατραπούν σε κοινές οι προνομιούχες μετοχές Δημοσίου ονομαστικής αξίας 1,35 δισ. ευρώ, η μετατροπή όμως είναι κεφαλαιακά ουδέτερη και επομένως δεν παίζει ρόλο στην κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών.

Όπως έγραψε το Euro2day.gr, η ΕΤΕ χρησιμοποίησε για ενδεικτικούς σκοπούς ως παράδειγμα τη μετατροπή των προνομιούχων σε νέες μετοχές στο 30% της ονομαστικής τους αξίας. Ποσοστό που δεν θα απέχει σημαντικά, σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών, από αυτό που θα ορίζει η σχετική ΠΥΣ.

Μόνο κατόπιν της εφαρμογής του burden sharing που προβλέπει ο 3864/2010, όπως ισχύει, είναι δυνατόν το ΤΧΣ να παράσχει κρατική ενίσχυση μέσω κοινών μετοχών (25%) και Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (ή «CoCos»).

Προηγουμένως πρέπει να έχει εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν το αναθεωρημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Η Εθνική προτίθεται να το υποβάλει περί τις 3 Δεκεμβρίου.

Πηγή:euro2day

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ