Σχετικά άρθρα με θέμα: Ο Πρόεδρος Donald Trump ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αίρει τις κυρώσεις των ΗΠΑ για την Τουρκία